Stellenbosch Umasipala

Stellenbosch Municipality is piloting a new project to help clean up informal settlements as well as creating employment for 100 local residents.

The Enkanini Clean-up Project officially launched at the beginning of December and is expected to conclude in June 2018. The purpose of this project is to clean the Enkanini informal settlement, targeting all dumping hotspots, the Plakenbrug River and the entire settlement.

 

‘’Na afloop van ‘n aantal klagtes wat ek ontvang het oor ons verkeersdienste, het ek onderneem om hierdie probleem met alle erns aan te spreek. Verkeersdienste word dikwels gesien as ‘n frustrasie. As Burgemeester wil ek graag inwoners se ervaring hiervan verbeter. Daarom het ons begin met die implementering van die Verkeersdienste Verbeteringsstrategie. “sê Uitvoerende Burgemeester van Stellenbosch, Gesie van Deventer. 

‘’Met die stigting van die WC 024 Stellenbosch Munisipaliteit, soos ons dit vandag ken, het die verkeersdienste deur die jare nooit uitgebrei om die toenemende aantal kliënte se druk te hanteer nie. Daarom is daar, na ‘n besoek deur myself aan die verkeersdienste, besluit op ‘n strategie wat toegespits is daarop om meer hulpbronne aan hierdie departement te gee en so die vlak van dienslewering te verbeter. ‘’ sê Burgemeester van Deventer.

Die Munisipaliteit het reeds in 2016 stelselmatig met die strategie begin deur ‘n lisensiëring- en registrasietoonbank oop te maak by die munisipale kantore in Franschhoek. Die kantoorure vir die verkeersdepartement in Stellenbosch is ook verleng tot die einde van Desember 2017 en sal dan weer hersien word vir Januarie 2018. Weeksdae is die kantoorure verleng en maak die verkeerskantoor nou 07:30 oop. Elke tweede Saterdag van die maand is die kantoor oop van 08:00 tot 12:00. Addisionele klerke is opgelei in Oktober 2017 en werk nou by die toonbanke en ‘n addisionele twee klerke word tans opgelei vir verdere ontplooiing.
Die wag- en aantreestelsel is opgedateer en verbeter. Kliënte word voorsien van ‘n kaartjie met ‘n nommer op wat uitgeroep word. Die stelsel bied aan kliënte opsies om in die korrekte ry te staan volgens hul behoeftes. Die opsies is voertuiglisensie hernuwings, padwaardigheidsaansoeke en handelaars. Die stelsel kan ook aangepas word indien die behoeftes van die kliënte dit so aandui. Dit verhoed dat onnodige lang toue by die informasietoonbank vorm en onnodige frustrasie skep.
Addisionele opgraderings word oorweeg vir die volgende begrotingsiklus, insluitend addisionele toonbanke by Klapmuts en Pniel. ‘’Inwoners word aangemoedig om asseblief hul ervarings by die Verkeersafdeling met my te deel. Ons wil aanhou werk om die beste diens moontlik aan u te voorsien, en u insette is dus belangrik. “ sê Burgemeester van Deventer.
Inwoners word daaraan herinner om seker te maak dat u bestuurderslisensie geldig is asook u voertuiglisensie voor u die langpad aanpak gedurende die Feesseisoen. Die verkeersowerhede sal streng optree teen enige persoon wat nie oor die nodige geldige dokumentasie beskik nie.

 

 

Lopende Bus loods in Cloetesville 

‘n Wonderlike inisiatief om veiligheid in Cloetesville te verbeter het Maandag (6 November 2017) afgeskop. Na ‘n versoek van Burgemeester Gesie van Deventer aan die Provinsiale Minister van Gemeenskapsveiligheid, Dan Plato, om met die Cloetesville gemeenskap te vergader het verskeie samesprekings en die Lopende Bus - projek uit die interaksies voort gevloei. Burgemeester van Deventer, Wyksraadslid Elsabe Vermeulen, lede van die Burgemeesterskomitee en Minister Plato het kinders van die gemeenskap Maandag vergesel na hul onderskeie skole in die Cloetesville area, as deel van die loods van die projek.

The Municipality of Stellenbosch will be implementing Level 6 Water Restrictions, effective from 1 February 208 until further notice.

Transport Month Oct 2017

 

October is Transport Month. It is part of a campaign by the National Department of Transport and Public Works to raise awareness about the importance of transport in our economy and to encourage awareness about safe, affordable, accessible and reliable transport system for everyone.

Our roads and transport system is always an important topic due to the heavy congestion and limited parking available across our municipal area on a daily basis. Various factors contribute to the transportation challenges we face including the university and the large numbers of tourists we welcome daily.

As Mayor, I have tackled the transport issue since I came into office in 2016. For the past year, we have been in constant contact with the Provincial Department of Transport and Public Works to discuss solutions. This has resulted in a public meeting as well continued discussions between myself and Minister Donald Grant. The challenges we face with transport in our area is unique due to our heritage and environmental assets. Therefore it requires out of the box thinking not only from the side of government but also from our residents.

As a Municipality we are also making changes wherever possible to ease congestion.

2