Stellenbosch Umasipala

Below is the link to the load schedding schedule we've received from Eskom.

Load Shedding Schedule

Die byeenkoms is gereël deur die Plaaswerkergemeenskap in samewerking met die Landbougenootskap. Verskeie inskrywings vir handwerkprodukte en gebak is ontvang wat gedurende die dag ge-evalueer is. Daar is ook ‘n wisseltrofieë toegeken aan die plaas, Fransmanskraal vir die beste stalletjie wat hul opgerig het. Die uitvoerende burgermeester van Stellenbosch, Conrad Sidego het die werk van 'n plaaswerker in die konteks van boeredery vandag beskryf as a professie van hoop en sodoende dat plaaswerkers boonop die landbou professie en verbouing ook hoop in ons samelewing kultiveer. Die belangrikheid van plaaswerkers in Suid-Afrika mag glad nie onderskat word nie, sowel as die bydraes wat hul tot die ekonomie van die streek en die land bydra.

Tydens die Huisvlutskou is vaardighede, kreatiwiteit en innovasie met inlê, handewerk en gebak, naaldwerk en houtwerk gewys en meer bewustheid oor hierdie vaardighede geskep. Die Huisvlytskoutentoonstelling is belangrik om hierdie vaardighede ten toon te stel en blootstelling te skep vir persone wat die vaardighede kan oordra aan die volgende generasies. Burgermeester Sidego het uitgewys dat hierdie vaardighede ook deel is van die streek se erfenis. Van hierdie vaardighede is aan die kwyn en die blootstelling vandag is ook om te wys dat 'n bestaan daaruit gemaak kan word, ekstra inkomste kan gegenereër kan word met die voortbou en gebruik van die vaardighede.'

Geleenthede soos hierdie voeg tot die selfbeeld van die plaaswerker, dit bemagtig die plaaswerker en skep inklusiwiteit in ons gemeenskap. Die impak van die deelname aan hierdie tipe vaardighede en stokperdjies binne die plaaswerkersgemeenskap is belangrik en kan veral die jeug weghou van sosiale euwels soos dwelms en alkohol. Vroulike plaaswerkers gebruik huisvlyt ook om warmte en inklusiwiteit in hul huise en gemeenskap te skep en om 'n positewe verskil teweeg te bring.

v.l.n.r: Rose van Wyngaard van La Motte provinsiale toekenning vir Sosiale Ontwikkeling Gladwin Nzima van Villiera Wyne is aangewys as die beste Tegniese Operateur van die Jaar Jerome Thomas van Kanonkop is aangewys as die Wes-Kaapse Plaaswerker van die Jaar 2014 Wayne van Rooyen van Kleine Zalze was die kategoriewenner vir die administratiewe personeel.

The Executive Mayor of Stellenbosch, Conrad Sidego opened the Graceland Library for pre-schoolers this morning in Devon Valley, Stellenbosch. The community, community leaders and the enthusiastic pre-schoolers joined in the excitement of opening their new library. The library provides a beautiful and creative reading space with a range of books suitable for pre-schoolers in the ECDC phase of education.

The Graceland Library is part of a preschool project of the Thembalitsha Foundation, situated on the Devon Valley road in Stellenbosch. Thembalitsha offers hope by providing quality preschool education to vulnerable children. The preschool programme aims to prepare and stimulate these pre-schoolers in order to maximise their future success.

Mayor Sidego in his address said that this library creates a space for pre-schoolers to learn, read and dream. He also highlighted that the library also becomes an innovation centre where the community can come together to grow the minds of this future generation and discuss ideas to create; develop this valley of opportunity and address the pressing needs of our society.

Graceland library is a centre where reading can contribute to developing these future giants of our valley. A place where each child of the Graceland school can not only learn to read but experience the magic of imagination, knowledge and books. Founder of Thembalitsha, Frank Christie explained that human learning takes place primarily via sight; 83% of learning takes place via this channel. He explained that reading creates the ability to learn and that reading further creates patterns in the neuro-pathways that enhances the expansion of the learning process.

The mayor read, ‘Mia se Ma’ to the children of Graceland.

The Stellenbosch Municipality will pay homage to war veterans on 11 November 2014 as part of the international Remembrance or Armistice Day. The event will start at 09:30 at the Stellenbosch Town Hall.

Remembrance Day (also known as Poppy Day or Armistice Day) is a memorial day observed in Commonwealth countries since the end of World War I to remember the members of their armed forces who have died in the line of duty. This day, or alternative dates, are also recognised as special days for war remembrances in many non-Commonwealth countries. Remembrance Day is observed on 11 November to recall the end of hostilities of World War I on that date in 1918. Hostilities formally ended "at the 11th hour of the 11th day of the 11th month," in accordance with the Armistice, signed by representatives of Germany and the Entente between 5:12 and 5:20 that morning. ("At the 11th hour" refers to the passing of the 11th hour, or 11:00 am.)

For more information and to RSVP, please contact Ms Noluthando Mbali on 021 808 8002 or e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Municipality promotes SMMEs with new website

The Stellenbosch Municipality Local Economic Development Department facilitated the development of an SMME Website (www.linkhub.co.za) and SMME booklet in order to create an electronic marketing platform for SMME’s to showcase their products and services and to lure possible procurement opportunities and investment to grow their businesses.

This project is in line with the Municipality’s vision which is the Innovation Capital of South and Africa underpinned by the goal of establishing Stellenbosch as the preferred investment destination for businesses and entrepreneurs thereby creating wealth.

The website and pocket guide aims to: 

  • Connect SMME’s with each other and with potential local and international consumers 
  • Connect them to business support services & opportunities 
  • Increase their income & market share

Visit www.linkhub.co.za

2