Stellenbosch Umasipala

Deur: Stephanie Nieuwoudt

Dit is nog sowat twee weke voordat Loslitdag nasionaal gevier word.

Maar Stellenbosch Munisipaliteit se Burgemeesterskomiteelede en die Uitvoerende Burgemeester het reeds hul verbintenis tot Loslitdag (4 September) getoon deur lank voor die belangrike dag elk ʼn Lostlitdag-plakker te koop.

Stellenbosch Munisipaliteit se Burgemeesterskomiteelede en die Uitvoerende Burgemeester toon hul verbintenis tot Loslitdag (4 September)

Op die foto is Raadslede Pietman Retief, Valerie Fernandez, Johannie Serdyn, Quintin Smit, Nyaniso Jindela, Aldridge Frazenburg en Sophie Louw. Agter is die Uitvoerende Burgemeester, Conrad Sidego.

Landwyd word geld wat met die verkoop van plakkers verkry word, vanjaar aan organisasies en tehuise geskenk wat op een of ander manier gemoeid is met gestremdes. Die Dorothea Skool vir kinders met spesiale behoeftes sal vanjaar baat by verkope deur Stellenbosch Munisipaliteit.

Loslitdagplakkers is teen R10 te koop by Tazmynn Linders (Beplanning en Ekonomiese Ontwikkeling: 1ste Verdieping, Stadsaal, Pleinstraat, Stellenbosch) of by die munisipale gebou te Andringastraat 85.

Daar is vyf plakkers – elk met ʼn verskillende beeld daarop.

Onthou om op 4 September jou kleurvolste klere aan te trek en jou uitrusting te versier met Loslitdagplakkers.

By: Stephanie Nieuwoudt

Women and girls should stop thinking "if only" and live in the now.

This was the message of Ms Michelle Aalbers, Manager: Community Development; Planning and Economic Development on Friday (7 August). She spoke to a group of girls at the Franschhoek Valley Community Sports Centre in Groendal as part of a programme of events for Women's Month.

Nazlee Engelbrecht (12) and Jamy Carolus (11) attended a Women’s Month talk by Ms Michelle Aalbers at the Franschhoek Community Sports Centre

Nazlee Engelbrecht (12) and Jamy Carolus (11) attended a Women’s Month talk by Ms Michelle Aalbers at the Franschhoek Community Sports Centre.

"We do not have power about the past – which has already happened. And we do not have power over the future. We only have power about this very moment. We have to value this moment," Aalbers said.

She said that woman and girls do not often experience feelings of "awesomeness", "magic" or "fabulousness" because they focus on thinking "if only".

"We believe that if only we were richer, or thinner, or cleverer we would be happy. We need to focus on what is happening right now. We can decide to be fabulous and feel fabulous every day. We can choose how we feel. Whether they are young or old, women do not need other people to make them feel wonderful."

Ms Michelle Aalbers talking to a group of girls

Ms Michelle Aalbers talking to a group of girls.

After her talk, the girls had to write down decisions they believed could have a long-term impact on their lives.

Juliana Sterkse wrote that she decided that she would study harder so that she could succeed in life.

Chelsey Davey said that she wanted to rise above her circumstances while for Davidene Adonis it was important to practise hard at sports so that her school, Groendal Sekondêr, could win the sports derby.

Some of the teenage girls who attended the talk by Ms Michelle Aalbers

Some of the teenage girls who attended the talk by Ms Michelle Aalbers: Audrey Sterkse, Stacey Follet, Mbasa Mayana, Anthea Chrisian, Abigail Fortuin, Marlene Cornelissen, Jay-Nique Claassen, Juliana Sterkse, DavideneAdonis, Tristan James, Roche Bezuidenhoud, Heidine Brickers, Frendeline Davids, Hazel Brown, Nicole Mntuyedwa and Chelsea Davey.

Opgradering van Waternetwerk – Goridon & Adendorff Streets, Idas Valley

Geagte Inwoner

Geliewe kennis te neem dat Stellenbosch Munisipaliteit tans besig is om gedeeltes van die waternetwerk in u woonbuurt op te gradeer. Dit sluit die verskuiwing van watermeters in.

Die verantwoordelike kontrakteur is Exeo Khokela Construction. Die kontakpersoon op terrein is Lucien Mars en navrae kan gerig word by 082 859 9933 .

Indien dienste na u perseel geaffekteer word of toegang tot u perseel benodig word, sal u as inwoner byvoorbaat in kennis gestel word.

Om beserings te voorkom word ouers versoek om hul kinders te waarsku teen die gevare en naby die uitgrawings en toerusting te verbied.

U vriendelike samewerking en geduld met enige ongerief wat die werksaamhede mag veroorsaak, sal waardeer word.

Upgrading of Water Network Goridon & Adendorff Streets, Idas Valley

Dear Resident

Please note that Stellenbosch Municipality is currently upgrading sections of the water network in your neighbourhood which includes the moving of water meters.

Exeo Khokela Construction is the responsible contractor. The contact person on site is Lucien Mars and any enquiries can be directed to 082 859 9933.

Should services to your property be affected or the need exist to access your property, you will be notified in advance.

To prevent injuries we request that parents warn their children against the dangers and prohibit them from coming near the excavations or any equipment.

Your friendly co-operation and patience with any inconvenience which may be caused by the work will be appreciated.

Deur: Stephanie Nieuwoudt

Die teenwoordigheid van opgeleide motorwagte help om misdaad in die gebied waar hulle werksaam is te bekamp. Om misdaad nog verder hok te slaan, beoog die Stellenbosch Munisipaliteit om eersdaags te begin met die opleiding van nog sowat 20 mense om in die sentrale sakegebied diens te doen.

So het Quintin Smit, raadslid van die Stellenbosch Munisipaliteit wat gemoeid is met openbare veiligheid Donderdag (30 Julie) gesê. Hy het gepraat by ʼn kwartaallikse vergadering van die Stellenbosch Veiligheidsinisiatief (SSI) wat bygewoon is deur rolspelers in die veiligheid- en sekuriteitsvelde. Dit sluit in buurtwagte, private veiligheidsmaatskappye, munisipale wetstoepassers, die Universiteit Stellenbosch se veiligheidsdienste en die polisie.

“Opleiding behels onder meer dat wagte geleer word hoe om lede van die publiek te benader en hoe om hul rol aan buitelandse besoekers te verduidelik,” het Smit gesê. “Hulle is waardevolle rolspelers in misdaadbekamping.”

Smit het kommer uitgespreek oor die toename in diefstal uit motors.

“Veral studente loop deur. Mense laat eiendom soos selfone, rekenaars en klere binne sig in die motor en dit lok diewe om ruite te breek en die voorwerpe te steel.’’

Kol Nelson Govender het gesê die gemeenskap “skep geleenthede vir misdadigers deur voorwerpe binne sig in hul motors te los”.

Smit het gewaarsku teen onopgeleide mense wat sonder amptelike erkenning as motorwagte optree. Hierdie mense dra soms by tot die voorkoms van misdaad en verkoop onder meer dwelms en is by ander oortredings betrokke.

Die deelnemers het gewaarsku dat Stellenbossers nie vir rondlopers en bedelaars geld of kos moet gee nie. Van hulle is onder meer betrokke by sakerollery en ander klein misdade.

Tussen 7 April en 20 Junie vanjaar is 31 arrestasies vir diefstal uit motors gemaak. Dit is ʼn 46% toename vergeleke met die voorafgaande drie maande van vanjaar. Daar was 76 arrestasies vir die besit van dwelms, 20 vir handel in dwelms, 640 vir minder ernstige misdaad, 42 vir inbraak, 10 vir motordiefstal, 35 vir roof, 4 vir moord en 43 vir huisbraak .

By: Stephanie Nieuwoudt

He knows that without some kind of skills training, life will be tough. And that is why he decided to apply for the Mayor’s Youth Skills Development Programme.

“I left school with a grade 10 certificate, but I have since realised that nothing comes easily to you without a formal qualification,” says Kenwood Malgas (20) one of twelve young people who successfully applied for the carpentry programme offered at Stellemploy training centre on the Knorhoek Road just outside the town of Stellenbosch.

Here the young wannabe carpenters are hard at work sawing, fitting and planing pieces of wood.

Photograph: Arthur Palmer, Emmanuel Nkoko and Kenwood Malgas say they know they will find employment as carpenters.

“I wanted to do this carpentry course because I love working with my hands. I like the way that wood can become a number of things like roof trusses, skirting boards, cabinets and much more.”

Executive Mayor of Stellenbosch, Conrad Sidego, this year made three accredited skills development programmes available. They are in carpentry, electrical skills and basic cooking skills – which includes an introduction to other aspects of the hospitality industry. The names of the 36 (12 in each discipline) successful applicants were announced at a Mayoral Youth Day Event in June 2015. The carpentry and electrical candidates are trained by Stellemploy and the hospitality industry candidates at the Private Hotel School in Vlottenburg were trained as part of an accredited programme of Bergzicht Training.

The successful young people had all passed an interviewing phase, practical testing and had paid a visit to the industry.

“The way the candidates interacted during their industry visit was quite important in the selection process,” explains Michelle Aalbers, Manager: Community Development at Stellenbosch Municipality. “We also took into account passion, eagerness to learn more about the industry and dedication.”

Says Sidego: “These 36 skills development opportunities are sustainable and offer great potential for future growth. Sometimes one thinks that a certain goal is unreachable. I want to encourage all young people to do what they might think is impossible. Because anything can seem impossible until it is done.”

At Stellemploy Arthur Palmer (27) puts down his hammer to share why he applied for this programme.

Although he play drums for a band and was previously a member of the Cape Youth Philharmonic Orchestra, he also knows he “will not make any headway in life without some formal training”.

“I hope that this course and the skills that I learn here, will help me to get a permanent job.”

Photograph: Wesley Gordon, Jacqueline Skippers and Shireen Julius learning some cooking skills.

 

Emmanuel Nkoko (21) wanted to study civil technology, but his applications to a number of institutions were unsuccessful. But realising, like Arthur and Kenwood, that the workplace demands some kind of qualification, this programme was an opportunity he could not miss.

“Putting things together gives me a sense of achievement. When you work with wood you can create a number of things.”

He is also the bass guitarist for the band Blackout.

“The band is doing quite well and I love being involved with music. But I also believe one needs to expand one’s skills base. The more knowledge and skills you have, the more things you can achieve.”

A few kilometres away, the quiet of the Private Hotel School in Vlottenburg is quite a contrast to the busy Stellemploy workshop. Here 12 candidates are learning more about the hospitality industry and acquiring basic cooking skills. The food preparation component is accredited by City and Guilds.

Cooking is her life. And when she saw the advertisement that she could apply for the Mayoral Skills Development Programme, she immediately decided to act.

Jacqueline Skippers deftly whisks some batter in a bowl as she passionately says: “Cooking is my whole life. When I saw the advertisement that I could apply for the Mayoral Skills Development Programme, I just had to grab at this chance.

“I left school with only a grade 11 certificate. Since then I have felt like a failure. The Mayor’s Skills Development Programme which enabled me to do this cooking course, will change my life,” she says.

Wesley Gordon (19) says he is a great fan of cooking and baking programmes on TV.

“I have always loved baking and I hope that this course will be the foundation that will help me to eventually open my own bakery.”

Shireen Julius (22) believes this course has opened up a number of opportunities.

“I am learning so much. I like the cooking aspect, but I also like the fact that I have been introduced to other aspects of the hospitality industry. Although I love cooking, I would also like to be part of the front of house team at a hotel or restaurant.”

  • A video of the complete Youth Day event where the successful applicants were announced can be seen by clicking here or go to bit.ly/1goF2HP.
  •  
  • Stellemploy was started 20 years ago by CEO Betta Augustyn. The goal was and still is to give unemployed people a chance to empower themselves through skills training. Training is offered in welding, gardening, painting, cooking, electrical repairs, carpentry, plumbing, building, paving, mechanics and spray-painting. Stellemploy can be contacted on 021 886 6993.
  •  
  • Bergzicht Training’s the mission is to inspire and empower disadvantaged people with little or no formal education by equipping them with the skills that they need to uplift themselves from impoverished circumstances. Courses offered include home management, frail care, edu-care and cater care. Contact them on 021 883 3525 or send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2