Stellenbosch Umasipala

Sommige grootmaatverbruikers in die Stellenbosse munisipale gebied het uitermate hoë elektrisiteitsrekeninge vir die vorige maand se elektrisiteitsverbruik ontvang weens ‘n tegniese fout wat ingesluip het met die outomatiese meterlesingstelsel wat onlangs geïnstalleer is.

Die Munisipaliteit Stellenbosch is tans druk besig om die probleem met alle rolspelers aan te spreek om ‘n herhaling in die volgende rekeninglopie te voorkom.

Die foutiewe lesings wat ontstaan het weens die tegniese probleem sal ook tydens die volgende rekeninglopie reggestel wees met die gepaardgaande terugskrywing van moontlike renteheffings.

Alle grootmaatrekeninge sal noukeurig nagegaan word alvorens dit aan die grootmaatverbruikers uitgestuur word. 

Grootmaatverbruikers volgens die tyd-van-verbruik-tarie moet ook in ag neem dat die tariewe baie hoër is gedurende die drie wintermaande (Junie, Julie en Augustus) en derhalwe ‘n hoër elektrisiteitsrekening tot gevolg sal  hê.

Die Direktoraat Ingenieursdienste vra om  verskoning vir die situasie wat foutiewelik ontstaan het.

2