Stellenbosch Umasipala

Die Mandela-gedenkteken voor die Stellenbosch-stadsaal sal eersdaags voltooi wees, as u miskien

wonder oor die druk werk wat tans daar plaasvind.

Soos voorheen berig het die Nelson Mandelastigting reeds goedkeuring aan die munisipaliteit

verleen. Strydom van der Merwe, die bekende landskapargitek en kunstenaar se ontwerp is intussen

deur die raad aanvaar na oorlegpleging met plaaslike kuns- en verwante organisasies.

Die gedenkteken sal waardigheid en statuur verleen asook bydra tot die aanskoulikheid van

die terrein voor die stadsaal wat sorgvuldig herbeplan is. "Deur die oprigting van die Mandela

Gedenkteken bring die groter gemeenskap hulde aan Suid-Afrika se eerste demokraties verkose

President, maar gee ook erkenning aan President Mandela as Internasionale Staatsman, Eenheids-

en Vredesfiguur," aldus Martin Smuts, uitvoerende onderburgemeester van Stellenbosch.

Die gedenkteken sal geen afbreuk aan die historiese karakter van ons statige stadsaalkompleks doen

nie maar sal, inteendeel, ‘n eenvoudige maar treffende fokus aan hierdie belangrike akker voor die

gebou verleen.

Teen die agtergrond van die “nuwe” raadsaal sal die gedenkteken beide ons inwoners en besoekers,

gedurigdeur aan die lang pad na bevryding herinner, en ons roep om die voorbeeld van hierdie

nederige ikoon en humanist te volg.

Die stadsaal en raadsaal dien deesdae as ‘n gemeenskaplike vergaderplek vir Stellenbossers, en die

gedenkteken sal aansienlik daartoe bydra om die karakter van die aanloopruimte na die geboue

daarby in te skakel.

2