Stellenbosch Umasipala

Die opgradering van die Stellenbosch Rioolsuiweringsaanleg het die kwaliteit van die

uitvloeisel by die aanleg merkwaardig verbeter. Ter ondersteuning hiervan is daar beskikbare

laboratoriumtoetse wat op Vrydag, 3 Mei geneem is.

 

R55 miljoen was reeds oor die afgelope drie jaar vir die opgradering van die Stellenbosch

Rioolsuiweringsaanleg spandeer. Meer as R180 miljoen sal oor die volgende drie jaar aangewend

word om die waterkwaliteit van riviere in die Stellenbosch munisipale-area te verbeter. Benewens

die bogenoemde, is die munisipaliteit besig om die voorpunttegnologiese Nereda-stelsel in

Wemmershoek te voltooi teen ‘n koste van R73 miljoen. Hierdie tipe stelsel word op grootskaal in

Europa aangewend. Die munisipaliteit is baie ernstig oor die verbetering van die kwaliteit van die

uitvloeisel van die rioolsuiweringsaanleg asook die omliggende riviere.

2