Stellenbosch Umasipala

Die Stad Kaapstad het onlangs ‘n kennisgewing uitgereik wat redelike verwarring en kommer gewek het binne die breër Stellenbosch. Hiermee wil Stellenbosch Munisipaliteit duidelikheid en uitklaring bied rakende die beplande onderhoud van die Wemershoekpyplyn, wat deur Metro onderneem gaan word.

Die Wemmershoeksuiweringsaanleg, waar die onderhoud gedoen gaan word, voorsien slegs water aan die Klapmuts, Pniel en dele van Franschhoek binne die Stellenbosch munisipale omgewing. Ander omliggende dorpe binne die munisipaliteit, insluitend die dorp van Stellenbosch word dus nie deur die beplande onderhoud geraak nie. Die Munisipaliteit werk egter om alle reservoirs wat die geaffekteerde bedien te vul.

Indien daar geen onvoorsiene komplikasies voorkom nie, voorsien ons dus nie dat daar ‘n onderbreking in watervoorsiening sal wees in die geaffekteerde areas van Klapmuts, Franschhoek en Pniel nie.

Die beplande onderhoudswerk vind plaas vanaf 15 September 2017 tot 17 September 2017. Die reservoirs kan water aan die geaffekteerde areas voorsien vir drie dae.

Ons doen ‘n beroep op alle inwoners om water spaarsamig te gebruik ten alle tye en gehoor te gee aan die waterbeperking. Indien u enige verdere navrae het, skakel asseblief 021 808 8215/8953.

VERKLARING DEUR MUNISIPALE BESTUURDER – GERALDINE METTLER

Vrystelling: Onmiddellik 8 September 2017

2