Stellenbosch Umasipala

Die drinkwater in u gebied word verkry vanaf Stad Kaapstad en versprei deur Stellenbosch Munisipaliteit. Stad Kaapstad het kennis gegee dat onderhoudswerk verrig gaan word. Die watertoevoer na Franschhoek, Kylemore, Pniel en Lanquedoc sal onderbreek word vanaf:

DINSDAG, 14 April 2015 om 12h00 tot

DONDERDAG, 16 April 2015 om 17h00.

Stellenbosch Munisipaliteit sal poog om die reservoirs vol te maak voor die onderbreking. U word egter dringend versoek om tuis ook voorsorg te tref vir die opgaar van water en water so spaarsamig as moontlik te gebruik, tot voordeel van die hele gemeenskap.

Geen besproeiing sal toegelaat word tydens hierdie periode nie.

Ons vertrou op u samwerking en begrip vir die situasie.

Navrae kan gerig word aan Waterdienste by telefoonnommer (021) 808 8209.

The potable water in your area is supplied by the City of Cape Town and distributed by Stellenbosch Municipality. Notice was received from the City of Cape Town that maintenance will be done. Water supply to Franschhoek, Kylemore, Pniel and Lanquedoc will be interrupted from:

TUESDAY, 14 April 2015 at 12h00 until

THURSDAY, 16 April 2015 at 17h00.

Stellenbosch Municipality will fill the reservoirs before the interruption occurs. As residents you are however requested to make provision in advance to provide for your needs as well as to use water as sparingly as possible to the benefit of all.

No irrigation will be allowed during this period.

Your cooperation and understanding will be appreciated.

For more information, please contact Water Services at (021) 808 8209.

2