Stellenbosch Umasipala

Die uitvoerende burgermeester Conrad Sidego het die ‘WAR’ (WAR AGAINST RACISM) bekenstellingsaand in Stellenbosch bygewoon. Die beweging se 2015 veldtog sluit in die STAR veldtog wat staan vir Stellenbosch Against Racism.

Die bekenstellingsaand van die veldtog volg ook op ‘n onlangse geval van rassisme aanval in Stellenbosch wat Universiteit van Stellenbosch (US) studente en werkers van ‘n plaaslike onderneming ingesluit het.

Die doel van die veldtog is om rasse onverdraagsaamheid in die algemeen aan te spreek. Die vraag word weer gevra wat beteken die oorblywende drie grondliggende bepalings van die Grondwet, wat Suid-Afrika se vasberadenheid bevestig om voort te bou op 'n grondslag van gelykheid, die reg en demokrasie. Die Grondwet bepalings sluit in nie-rassigheid en nie-seksisme; oppergesag van die Grondwet en die oppergesag van die reg.

Raadslid Franklin Adams gaan ‘n “Rememberance Walk” ter ere van wyle Prof Botman doen. Burgermeester Sidego het uitgewys dat hierdie ‘n pragtige manier is om hom te vereer sowel as die werk wat hy gedoen het om nie-rassigheid en transformasie op die US kampus teweeg te bring.

Die Burgermeester het in sy toespraak aangedui dat in Suid-Afrika aanvaar persone nog steeds dat rassisme oor dekades in ons samelewing gewettig, gereguleer en gesosialiseerd is, en dat dit vir sommige persone vandag nog steeds aanvaarbaar is.

Die Burgermeester het verdere aangedui dat die spesifieke voorval onlangs in Stellenbosch kommerwekkend omdat dit jongmense is. ‘n Generasie van Suid-Afrikaners wat Apartheid nie self beleef het nie. Die voorvalle van rassisme skep die gevoel dat die ideale en beginsels van die Suid-Afrikaanse Grondwet en demokrasie nie meer belangrik is nie.

‘Stellenbosch kan nie ‘n tuiste bied vir rassiste nie’ het hy aangedui maar ook dat rassisme nie net by groot instellings waar die houding van die instelling en die persone wat daar werksaam of woonagtig is, moet verander nie maar in die basiese sosialisering en kondisionering van elke ‘n persoon in die gemeenskap.

Veldtogte soos hierdie skep forums en geleenthede vir openhartige en eerlike gesprek, refleksie en dialoog oor rassisme en om oplossings te vind om die verlengde impak en probleme wat dit versoorsaak in die Suid-Afrikaanse samelewing te verander.

Burgermeester Sidego het Raadslid Adams alle voorspoed en sterkte toe met sy veldtog gewens en hoop dat dit ‘n sukses sal wees en dat hy in sy doel sal slag om meer bewustheid te kweek en persone en gemeenskappe sal kry om openlik en eerlik oor rassisme te praat, en hulle tot die Grondwetlike beginsels van nie-rassigheid en geen diskriminasie te verbind.

2