Stellenbosch Umasipala

Die uitvoerende burgermeester van Stellenbosch Munisipaliteit, Conrad Sidego het veranderinge bekend gemaak aan sy Burgermeersterskomittee.

Die veranderinge is die volgende:

  • Raadslid Nyaniso Jindela wat voorheen plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling, Toerisme en Landbou hanteer het, sal nou die portefeulje Finansiële Dienste behartig.

  • Raadslid Sophie Louw (voorheen Korporatiewe Sake en Strategiese Dienste) sal nou die portefeulje Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling, Toerisme en Landbou behartig.

  • Raadslid Martin Smuts (voorheen Finansiële Dienste) sal nou die portefeulje Korporatiewe Sake en Strategiese Diense behartig.

  • Raadslid Donovan Joubert is ‘n nuwe lid in die Burgermeesterskomittee waar hy na Inginieursdienste sal omsien. Hy neem die portefeulje by raadsheer Dawid Botha oor.

Burgermeesterskomitee met portefeuljes sien dus as volg daarna uit

Raadslid

Portefeulje/s

Aldridge Frazenburg

Gemeenskapsdienste

Valerie Fernandez

Geïntegreërde Menslike Nedersettings en Eiendomsbestuur

Nyaniso Jindela

Finansiële Dienste

Sophie Louw

Plaaslike Ekonomiese Ontwikkeling, Toerisme, Landbou

Pietman Retief

Sport, Kultuur en Fasiliteite

Johanna Serdyn

Department Beplanning en Omgewingsake

Quintin Smit

Wetstoepassing en Openbare Beskerming

Martin Smuts

Korporatiewe Sake en Strategiese Dienste

Donovan Joubert

Inginieursdienste

 

2