Stellenbosch Umasipala

Die uitvoerende burgermeester van Stellenbosch, Conrad Sidego het Dinsdag, 27 Januarie 2015 besoek afgele aan Saint Vincent laerskool in Koelenhof, Stellenbosch. Dit was ‘n besonderse vieringsdag vir die skool vir twee redes, eerstens het die priesters die skool se nuwe fasiliteite ingeseën vir die skool wat deur die gemeenskap ondersteun is. Tweedens, is sertifikate deur die burgermeester oorhandig aan meer as 20 personneellede wat die karakterleierskapskurses voltooi het.

Die kurses is ‘n samewerkingsprojek tussen die Stellenbosch Burgermeester, Stellenbosch Munisipaliteit en Dr Jeannette Luttig de Klerk van die Universiteit van Stellenbosch se Kantoor van Morele Leierskap wat die kurses aangebied het. Dr Jeannette Luttig de Klerk bied die kurses aan in ‘n reeks skole in Stellenbosch. Die fokus van die kurses is om gemeenskapleiers op te lei in die filosofie en eienskappe wat karakterleierskap verteenwoordig. Karakterleierskap is essensieël vir ‘n gemeenskap om te floreër en word verteenwoordig en uitgebou deur leierskap wat waardes en eienskappe uitleef soos integriteit, respek en verantwoordelikheid sowel as leer in hul gemeenskap.

Vir meer inligting kontak Dr J Luttig-de Klerk by die Sentrum vir Morele Leierskap by die US.

082178434844

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2