Stellenbosch Umasipala

Enquiries

Stellenbosch Anti-Fraud number

Izimvo zakho

Stellenbosch Events & Meetings

26 Jan 2019 Final IEC Voter Registration Weekend
29 Jan 2019 Stellenbosch Mobility Forum
30 Jan 2019 Council Meeting
02 Feb 2019 2019 Harvest Parade
02 Feb 2019 World Wetlands Day
13 Feb 2019 Mayoral Committee Meeting
01 Mar 2019 US Woordfees
13 Mar 2019 Mayoral Committee Meeting
21 Mar 2019 Human Rights Day
27 Mar 2019 Council Meeting
30 Mar 2019 Earth Hour

Iindaba

More News

Ubukhulu be Stellenbosch

Umasipala obukhulu nga makhulu asithoba esi kwere zekhilomitha waziwa kwihlabathi lonke ngobuhle bendalo, iindawo ezininzi zomtsalane, amaplasi ediliya, iindawo zokutyela ezisendleni, iindawo zokutyela, I wine ekudidi oluphezulu, izakhiwo zembali kunye namaziko emfundo asemgangathweni.

Ingxenye eninzi yomhlaba isetyenziselwa ezolimo (ingakumbi uveliso lwe wine) kwaye iquka iidolophu zase Stellenbosch, Franschhoek, kunye neendawo zokuhlala ezinje nge Klapmuts, Koelenhof, Kylemore, Johannesdal, Pniel, Jamestown kunye ne Raithby.

Idolophu yase Stellenbosch ingumgama ongama shumi amahlanu ekhilomitha kwimpuma yeKapa, kwaye emva kwe Kapa, yeyona dolophu indala eMzantsi Afrika.

Stellenbosch

Twitter

2