Stellenbosch Umasipala

Enquiries

Stellenbosch Anti-Fraud number

Izimvo zakho

Stellenbosch Events & Meetings

27 Feb 2019 Council Meeting
28 Feb 2019 Title Deeds Handover Ceremony
01 Mar 2019 US Woordfees
08 Mar 2019 Opening of Klapmuts Fire Station and MPCT
13 Mar 2019 Mayoral Committee Meeting
18 Mar 2019 Stellenbosch Mobility Forum
21 Mar 2019 Human Rights Day
21 Mar 2019 Title Deeds Handover Ceremony
22 Mar 2019 ABSA Cape Epic Stage 5 (Stellenbosch)
27 Mar 2019 Council Meeting
30 Mar 2019 Earth Hour
10 Apr 2019 Mayoral Committee Meeting

Iindaba

More News

Ubukhulu be Stellenbosch

Umasipala obukhulu nga makhulu asithoba esi kwere zekhilomitha waziwa kwihlabathi lonke ngobuhle bendalo, iindawo ezininzi zomtsalane, amaplasi ediliya, iindawo zokutyela ezisendleni, iindawo zokutyela, I wine ekudidi oluphezulu, izakhiwo zembali kunye namaziko emfundo asemgangathweni.

Ingxenye eninzi yomhlaba isetyenziselwa ezolimo (ingakumbi uveliso lwe wine) kwaye iquka iidolophu zase Stellenbosch, Franschhoek, kunye neendawo zokuhlala ezinje nge Klapmuts, Koelenhof, Kylemore, Johannesdal, Pniel, Jamestown kunye ne Raithby.

Idolophu yase Stellenbosch ingumgama ongama shumi amahlanu ekhilomitha kwimpuma yeKapa, kwaye emva kwe Kapa, yeyona dolophu indala eMzantsi Afrika.

Stellenbosch

Twitter

2