Stellenbosch Municipality

Stellenbosch Municipality has committed itself to Red Tape Reduction to improve service delivery.

The Municipality has recently developed a standard operating procedure (SOP) for event applications in order to reduce the waiting period for events to be processed.

Previously, the minimum notice period for events applications for small events accommodating between 50 and 500 people was a minimum of 30 days required to consider and process such an application. The minimum notice period has now been reduced to 10 working days (2 weeks) to consider and process an event application between 50 and 500 people.)

For an event involving between 501-2000 people (medium size event) a minimum of 20 working days (4 Weeks) will be required. The reason for this is that the risk factor is higher with the increased number of people attending such an event and the Municipality together with SAPS and other role players need to make sure that events organisers address all risk factors associated with the event.

For events involving more than 2000 people (Large/ Major Events) a minimum period of 6 months will be required. This requirement is legislated by the Events Act as with any other event catering for more than 2000 people.

However, most event applications fall in the category that cater between 50 and 500 people and for that reason the Municipality has reduced the notice period for these types of events to 10 working days.

Event organisers can visit our website at www.stellenbosch.gov.za (direct link: http://stellenbosch.gov.za/about-us/documents/general/application-for-an-event) where all the relevant application forms are available for download.

For any enquiries regarding events, event organisers can contact:

Mr NC Langenhoven

Tel: 021 808 8497

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., or

Ms. Yvonne Mndabani

Tel: 021 808 8447

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Into the 21st year of democracy and political freedom, we have enjoyed numerous benefits and new possibilities that came with it.

In the human tradition of celebrating your coming of age at 21 years, we as a nation are also by now developing that sense of a political “coming of age”.

Ons het mondigwording bereik. Ons moet nooit nalaat om hierdie vryhede en voorregte te vier nie. Dis waarna ons vir soveel dekades uitgesien en van gedroom het. Honderde, dalk duisende, het hulle lewens hiervoor opgeoffer.

Maar sal ons van slegs politieke vryheid ‘n menswaardige bestaan kan maak?

Nee!

Die ewe belangrike teenkant van hierdie einste muntstuk, is ekonomiese Vryheid. Dis waarin die finale Vryheid van die grootste deel van ons samelewing en medeburgers opgesluit lê.

Nasionaal en Provinsiaal word daar daagliks oor beleid en planne besin en herbesin. Some met ‘n mate van welkome sukses en waarvan ons hier op plaaslike regeringsvlak ook die vrugte pluk. Daarvoor is ons dankbaar.

Maar hier op straatvlak waar ons burgers woon, werk, leef ook soms net oorleef, is die finale toets van al die grootste transformasieplanne, werkskeppingspogings, behuisingsvoorsiening en veiligheidsmaatreëls wat ons lewenskwaliteit ingrypend moet verander.

Vandaar die enorme druk op elk van ons as raadslid en munisipale amptenaar om daardie beter lewe ‘n werklikheid te maak.

Om dié rede is die inhoud van ons konsepbegroting van so ‘n uiterste belang.

Die verwagtinge is dikwels uitermate hoog en geduldsvlakke uiters laag. En teen hierdie dikwels kritieke uitdaginge moet ons as munisipaliteit, met uiters beperkte middele, die verwagte wonderwerke.

Against this background, we present a draft budget that attempts to address, in a prioritised approach, the multitude of needs to improve quality of life, maintain and improve infrastructure and redress the inequalities of our past. With this in mind, our draft budget can be characterized as a developmental budget.

To do justice to such an approach, we have a serious shortfall of funding, which makes the budget an easy target for criticism.

This is the nature of the challenge.

But, fellow councillors and leaders of this strained society let us be inspired by the words of a former US First lady, Eleanor Rooseveldt, who encouraged the American nation under similar challenging conditions with the following words:

“Do what you can, with what you have, where you are”.

Stellenbosch Munisipaliteit is een van vyf munisipaliteite binne die Kaapse Wynlande Distrik, en Stellenbosch Munisipaliteit is een van die belangrikste rolspelers in hierdie streek. As die tweede grootste “B” munisipaliteit in die Wes-Kaap, is die begroting van die munisipaliteit saamgestel om ekonomiese groei en werkskepping aan te help en te ondersteun.

Vanaf 2000 tot 2013 het die ekonomie van die groter Stellenbosch area met 17,1% gegroei, wat die snelgroeiendste en grootste ekonomie is naas die van die Kaapse metropool. Stellenbosch munisipaliteit het die grootste bruto binnelandse produk per streek van die Kaapse Wynlandse distrik. Volgens Municipal IQ se 2014 verslag is Stellenbosch tweede gelys uit die top tien munisipaliteite vir produktiwiteit. Die Leefbaarheidsindeks vir Wes-Kaapse munisipaliteite het Stellenbosch met 8 uit 10 ook in tweede plek geplaas.

From 2001 to 2011, Stellenbosch had the highest increase in income per person, which is 68% more than the District’s average. Over the same period the municipality’s Gini-coefficient improved from 0.62 to 0.60 which is still marginally worse than the provincial average of 0.58.

Die begroting is een wat moet spreek tot Innovasie en nuwe idees en denke om dienste te lewer en die lewens van die inwoners van Stellenbosch te verbeter. Dit is waarom ek ‘n beroep doen op die inwoners van Stellenbosch om die konsepbegroting te bestudeer deur dit op die munisipaliteit se webblad te besigtig of by julle naaste biblioteek. Inwoners van Stellenbosch moet hulself eerstehands vereenselwig oor hoe en waar die fondse van die munisipaliteit aangewend gaan word vir die volgende finansiële jaar, en ook insette lewer.

The vision of Stellenbosch municipality is to be the Innovation capital of South Africa, and the mission is to deliver cost-effective services that will provide the most enabling environment for civil and corporate citizens.

With this in mind, several Innovation projects are included in the budget that will ensure a difference in the lives of the citizens.

For this reason, Stellenbosch is committed to find innovative ways to address the Transit Oriented Development (TOD) concept. This will be done through the goals of community integration, more efficient urban fabric, better utilisation of investment, better living conditions and more job creation.

Befondsing vir van die projekte wat die TOD moet ondersteun is as volg:

  • R1 miljoen vir voedselsekuriteit, wat die oprig van meer gemeenskap groentetuine onderskryf.
  • R100 000 vir die Behuising Innovasie loodsprojek. Dit sal die Direktoraat van Geintegreerde Menslike Nedersettings in staat stel om na innoverende maniere te kyk om die behuisingsagterstand aan te spreek.

“Special Rating Area” loodsprojek word oorweeg, en sal een van min wees buite die Stad Kaapstad se munispale grense. SRA’s verskaf 'n formele struktuur, waardeur eienaars addisionele maandelikse tariewe vir verbeteringe betaal.

  • Die uitbreiding van openbare WiFi teen R600 000, en om die moontlikheid te ondersoek om deel te word van die Provinsiale Breëband projek. Dit sal beteken dat leerders enn student meer en gratis toegang kan hê om navosring vir take en so meer te doen, sowel as om families, reisigers, toeriste en inwoners van die dorp toegang te gee om internet en gepaardgaande fasiliteite te gebruik.

Beurse ter waarde van R482 900 word beskikbaar gestel vir leerders van inwoners van die groter Stellenboch area. As deel van die pilaar van ‘n waardige lewe is die beginsel dat ‘n goeie opvoeding die grondslag van ‘n waardige lewe. In soortgelyke trant word R3,3 miljoen begroot vir opleiding binne die munisipaliteit. Dit vergelyk gunstig met ander munisipaliteite. Die opleiding van amptenare is noodsaaklik om te verseker dat die munisipaliteit die beste diens lewer en sy mandaat teenoor al die inwoners van die groter Stellenbosch area verrig.

Three more initiatives that will improve our service delivery are:

  • Most of our middle management is currently undergoing the Minimum Municipal Competency training. When they have completed the training this year our staff will be better equipped to deliver services and ensure Clean Governance.
  • The TASK (Tuned Assessment of Skills and Knowledge) process will be finalised this year and its finalisation will put our staff at ease regarding their remuneration levels and our productivity within the organisation should increase.
  • The extension of the Stellenbosch Waste Water Treatment Works has now finally become a reality. The contract has been awarded and it is the largest single project in the municipality’s history. The project will make growth and job creation happen and our Greenest Valley will be protected against sewer pollution.

Alhoewel Stellenbosch in ‘n relatiewe sterk finansiële posisie verkeer, is daar daagliks uitdagings waarmee ons as leierskap en administrasie gekonfronteer word. Terwyl oplossings vir die uitdagings gekry moet word, moet aandag geskenk word aan die kapitaal uitdagings om ontwikkeling te verseker in die area en dienslewering volhoubaar te maak.

Hierdie begroting sal verseker dat die groter Stellenbosch area ekonomies meer sal vooruitgaan, groei en ontwikkel en so meer beleggers en beleggings lok.

Die begroting en die IDP is by alle biblioteke in die groter Stellenbosch area sowel as op die munisipale webblad beskikbaar, en ek moedig weereen die inwoners aan om hulle insette op die begroting en IDP te lewer teen 30 April 2015. Daar word 6 publieke deelname geleenthede geskep tydens April waar die begroting en Geintegreerde Ontwikkelingsplan bespreek sal word. Word deel van die inklusiewe demokratiese en deelnemende proses om te bepaal dat die fondse van die munisipaliteit korrek bestee en aangewend word om die beste volhoubare dienslewering en ekonomiese groei te verseker.

Hierdie is ‘n begroting wat spreek tot werksgeleenthede, sekuriteit en behuising.

This is then what we lay on the table today as a draft and to be commented on by these very people waiting impatiently for the better life.

My colleague, portfolio chair for Finance will deal with more detail when he helps to make his maiden speech on the budget and supported by the CFO, mr Marius Wust.

Saam gevat in ‘n neutedop sien die konsepbegroting soos volg daaruit, in die gees van ‘n ontwikkelingsbegroting.

Mayor Conrad Sidego joined in the play-off activities for the Community Chest Golf Day on Thursday, the 19th of March 2015 at De Zalze golf estate in Stellenbosch. The scenic golf course inspired the golf teams in their games but also especially the fact that they were playing to uplift the game of education in Stellenbosch for all communities.

The golf day was hosted by Community Chest and the Mayor of Stellenbosch to raise funds for education. This event provided the opportunity for Community Chest to raise funds that will provide bursaries to the future minds of the winelands valley. Every ball played helped raise funding for 10 schools and 10 bursaries for 10 learners.

Mark Mahoney (Stridalong), Mark Herman (Stridalong), Mayor Conrad Sideo (Stellenbosch Municipality), Paul Jones (Stridalong), Lorenzo Davids (CEO, Community Chest), Jo Perreira (Representative, Community Chest)

This event is an example of the saying that it takes a whole community to raise a child. The Community Chest’s vision is that of a country where all individuals and families reach their human potential based on the fundamentality of access to Health, Education, Income-Generation and Community Development. These four key strategic focus areas of the Community Chest add to facilitate social change to inspire a citizenship that is active, engaged and impactful.

The citizens of Stellenbosch were truly engaged through this golf day and the mayor thanked all participants at the prize giving for their active participation in this community. The winning team who won at the Betterball Stableford competition format of the day were team Stridalong.

Golf days like this one truly do add to improve the lives of South Africans in the winelands through the mobilisation of the caring power of communities, business and government to advance the common good.

For further information – www.comchest.org.za

A new playground for the youth was formally opened on the 23rd of March 2015. Mayor Conrad Sidego and Ms Zelda Ellis, President of the Rotary Foundation in Stellenbosch formally cut the red ribbon to sounds of children’s happy laughter. The Youth Outreach Marimba orchestra delighted the attendees with their gentle and uplifting music performance, under the leadership of Karen Jonas (Youth Outreach).

The playpark was made possibly by donation and support from Ms Rosemarie and Mr Manfred Wennemar; sponsors from the German NGO, Deutsch-Südafrikanischer Foerderverein für benachteiligte Kinder in Bensheim as well as Ms Bianca Flukiger and Mr Johan van Der Linde (Representing Eikestad Mercedes Benz); who donated the ground for the playground. Prof Johan Hattingh, Director from the Board of the Youth Outreach centre also attended. Design Inc built the apparatus and Aspidistra Nursery provided plants and planted the garden.

Mayor Sidego quoted Albert Einstein by stating that “Play is the highest form of research.” and that children learn in play and stressed the importance of ensuring this for our youth as part of the municipality’s objectives to create dignified living for all the communities in Stellenbosch. Playing outside is not just about letting off steam. It is a vital part of childhood that helps children develop physical strength, coordination and balance. It also provides opportunities for children to learn and develop.

The mayor also thanked the sponsors for their collaboration to make play a reality for the youth at the facility as play supports broad learning outcomes and that play spaces should include areas for active, free, quiet, social, imaginative, creative, exploratory and natural play. By inviting children to use their own initiative, explore possibilities and take chances we can provide them with opportunities to learn.

Mayor stressed also that the whole community should remember to also create time for ‘play’; freeing up the opportunity to think creatively and constructively so that we can collaboratively find the solutions to the challenges and opportunities we face on a daily basis in our winelands valley. The playground includes a climbing wall as well as a climbing frame and a green garden.

The playground equipment also assists with physical benefits for children by getting children moving and having fun at the same time. The bars exercise arms and shoulders; jungle gyms strengthen arms, legs and shoulders; and all the equipment together encourages children to run from one piece to another, giving them a healthy dose of cardiovascular, heart-healthy exercise.

The social benefits of the playground are a great part of the appeal of playgrounds as the children get to be around one another. Both group interaction and social development take place on playground equipment in a number of ways: Children learn how to take turns and exercise self-control; they can observe each other on all the equipment; and they can strike up conversations with peers on the platforms, bridges and ramps of playground structures.

Linnea Anderson, writing about the history of playgrounds in the U.S. explains that early playground advocates believed that social interaction in playgrounds benefits the country as a whole, building “citizenship and neighbourliness” when children from all economic levels have a chance to play together. Mayor Sidego concluded and attendees agreed that the Youth Outreach playground was a playground that could assist to achieve the benefits of play as Albert Einstein observed.

Die Munisipaliteit Stellenbosch verplaas inwoners wat by die stortingsterrein plak te verskuif na grond digby die Longlands-landgoed. Die verskuiwing volg die ontstaan van ‘n ondergrondse brand by die Stellenbosch Stortingsterrein. Die verskuiwing vind plaas oor die naweek na aanleiding van ‘n suksesvolle dringende hofaansoek vir ‘n uitsettingsbevel om die inwoners te verskuif.

Die situasie is lewensgevaarlik en die Munisipaliteit moet die ondergrondse brand so gou as moontlik blus aangesien die stortingsterrein kan ontplof. Die verskuiwing na tente en Wendy huise is wel tydelik en die geaffekteerde inwoners sal geabsorbeer word in ander behuisingsprojekte. Die verskuifde inwoners word voorsien van water en toiletgeriewe. Kos word ook voorsien aan die inwoners na die verskuiwing vir ten minste twee dae.

Sien asb die kaart wat aandui waarna die inwoners verskuif word (rooi driehoek) –”Informal Farm Workers Housing”.

2