Stellenbosch Municipality

Please make use of the document available at this link to view ESKOM’s load shedding schedule:

Load Shedding Schedules

The ESKOM blocks that apply to the Stellenbosch Municipal area are Block 2 and Block 8. Kindly make use of the zoom feature to see Block 2 and Block 8 information.

Die Munisipaliteit is bewus van die ongelukkigheid van inwoners oor die installering van optiese veselkabels in woongebiede. ʼn Paar inwoners het die Munisipaliteit gekontak en hul ontevredenheid en misnoeë met die opgrawings uitgespreek. As Burgemeester en inwoner van Stellenbosch, het ek volle begrip vir die klagtes en verstaan dat die installeringsproses groot ongerieflikheid veroorsaak.   Graag wil ek van die geleentheid gebruik maak om duidelikheid te skep rondom die installasieproses en die Munisipaliteit se rol hierin.

Last night, 22 May 2018, unrest broke out after a community meeting was disrupted by aggrieved residents in Kayamandi. The meeting was aimed at addressing housing challenges, following heightened tensions after incidents of attempted land invasion in the area.

The attempts occurred largely on private agricultural property with the potential of spilling over onto municipal land. The owner of the property as well as the Municipality obtained court interdicts to have the unlawfully erected structures removed.

Attached please find a sketch showing the alternative routes to be used.


The Southbound carriageway will be closed from 19h30 on Monday evening 14 May 2018 and will open on Tuesday, 15 May 2018 at 05h30.

The Northbound carriageway will be closed from 19h30 on Tuesday evening 15 May 2018 and will open on Wednesday, 16 May 2018 at 05h30.

Lane closures on R44 and Bird Street for Wednesday evening 16 May 2018 from 19h30 to 05h30 as well as Thursday evening 17 May 2018 from 19h30 to 05h30.

KENNISGEWING

Sommige inwoners se munisipale rekeninge is nog nie deur die Poskantoor afgelaai nie, a.g.v. ʼn probleem by die Poskantoor. Ons sal inwoners te gemoed kom deur rente eers te hef na 10 Mei 2018. Doen asseblief navraag oor u rekening.

NOTICE

Some residents may not have received their municipal accounts from the Post Office. This is due to problems being experienced at the Post Office. We will accommodate residents by only charging interest from after 10 May 2018. Please enquire about your account.

2