Stellenbosch Municipality

2015 marks the eighth anniversary of the Festival of Lights event hosted by the Stellenbosch Municipality. The event has evolved over the years to a two-day affair with a free-entry concert on the Saturday where the Executive Mayor, Conrad Sidego switches on the Christmas lights and a "Carols by Candlelight" evening on the Sunday involving local churches and gospel bands . This year's event takes place on 5 and 6 December 2015.

The list of artists performing at the free-entry concert includes:

 • Karin Kortje
 • Stellenbosch United Brothers
 • Ruan Grobbelaar
 • Versatile Band
 • Josh The Entertainer
 • Tebogo & Kie and many m

In 2014, the event attracted about 6000 people from all around and was highlighted by various activities with the opening and the switching on of the Christmas lights by the Executive Mayor. This event created the spirituality of Christmas and was well received by the community. The event also provides an opportunity for 43 informal traders to do business as provision was made for stalls alongside the Braak in Bird- and Blom Street. Food, toys, clothing and other items will be on sale at the stalls.

The festival of lights event is a free event and no alcohol is allowed at the event. Right of admission is reserved.

Die Munisipaliteit Stellenbosch is trots om te kan aankondig dat hy ʼn skoon oudit van die kantoor van die ouditeur-generaal gekry het.

“ʼn Skoon oudit beteken onder meer dat die finansiële state ʼn redelike weerspieëling is van die finansiële stand en prestasie van die munisipaliteit en dat die prestasieverslaggewing in orde was. Dit behels ook dat die munisipaliteit die toepaslike reëls en regulasies nagekom het,” sê mnr Marius Wüst, direkteur van finansiële dienste.

“Ons hooffunksie by die munisipaliteit is om ons gemeenskap te dien en ons moet deurentyd daarna streef om dienslewering te verbeter en te voldoen aan die vereistes van skoon regering. Die ouditeur-generaal het aangedui dis veel makliker om ʼn skoon oudit-status te verwerf as om dit te handhaaf. Aangesien ons is reeds by die halfpadmerk van die 2015/16 boekjaar is, moet ons die goeie werk voortsit.”

Die munisipaliteit het in 2006/7 en 2007/8 gekwalifiseerde oudits gehad en van 2008 tot 2014 ongekwalifiseerde oudits.

Die skoon oudit dra by tot een van die Munisipaliteit se vyf strategiese doelwitte naamlik goeie bestuur en nakoming. Die ander strategiese doelwitte wat die Munisipaliteit se visie as die Innovasiehoofstad van Suid-Afrika ondersteun, sluit in voorkeurbeleggingsbestemming, groenste munisipaliteit, veiligste vallei en waardige bestaan.

Raadslid Conrad Sidego, uitvoerende burgemeester van Stellenbosch sê: “Hierdie skoon oudit wys dat ons erns maak van goeie administrasie. Ek weet mnr Wüst en sy span het besonder hard gewerk om ons hier uit te bring, en ek bedank hulle hiervoor.

“’n Skoon oudit gaan egter oor meer as net finansies. Dit gaan ook oor ʼn skoon gewete. Hierdie dorp met sy geweldige sosiale ongelykheid, vra vir goeie leierskap. Dit is ons plig as munisipaliteit om deurentyd na die beste van ons vermoë in diens van die gemeenskap te wees.”

Die munisipaliteit kry op verskeie gebiede wyd erkenning. In die 2014 Municipal IQ-verslag is Stellenbosch Munisipaliteit aangewys as die tweede beste munisipaliteit in die land.

Die Leefbaarheidsindeks vir Wes-Kaapse munisipaliteite het Stellenbosch met 8 uit 10 ook in die tweede plek geplaas.

Die Direktoraat Ingenieursdienste het vanjaar besonder goed gevaar: Die Wemmershoek-suiweringswerke waarvoor innoverende Nereda-tegnologie gebruik is, is onlangs benoem vir ʼn Consulting Engineers SA-toekenning.

“Hiermee kry die munisipaliteit erkenning dat ons bereid is om te belê in innoverende tegnologie,” sê Sidego.

Die Munisipaliteit het ook onlangs ʼn Innoveringstoekenning van die Wes-Kaapse regering ontvang vir die Compressed Earth Brick-projek waardeur saamgeperste herwinde grond van die stortingsterrein by Devonvallei asook herwinde boumateriaal gebruik word om bakstene te vorm.

In die eerste ses maande van die 2014/15 boekjaar, het die munisipaliteit reeds 49% van sy kapitale begroting bestee. Die mikpunt tot einde Desember is 50%.

In hierdie tyd waarin die waterkrisis daagliks toeneem, is reservoirs in die woonbuurte Kayamandi en Franschhoek voltooi en dit sal bydra tot beter watervoorsiening in hierdie gebiede.

Die afgelope ses maande is ook ʼn tree nader gegee daaraan om aan alle inwoners ʼn waardige bestaan te bied deurdat die Direktoraat Behuising 120 titelaktes in Kayamandi/Watergang oorgedra het. In Koelpark is 74 titelaktes oorgedra en in Klapmuts 142 titelaktes.

Medianavrae: Stephanie Nieuwoudt 083 297 8785

Play Eat. Learn. Celebrate.

That is what’s in store for visitors to the Jan Marais Nature Reserve on Friday 4 December when this much loved nature reserve celebrates its 100th anniversary.

Entrance is free, and from 10:00 until 17:00 the nature reserve will be abuzz with activities for young and old, ending with a Park Run at 16:00 and a Kids Cycle Run at 17:00. Swings, slides, bubble station will also provide lots of fun for the young ones.

Educational activities include a school programme with fire and traffic safety and disaster management demonstrations, eagle encounters, live snakes and book prizes. There is a herb and healing tour at 13:00 and 15:00, an indigenous garden tour at 15:30, a pop-up organic veggie shop and a bee demonstration - and you can get around the nature reserve on an electrical scooter!

Apart from the park run, fitness fanatics can exercise in an open air gym, rent bicycles and receive biokinetic advice.

There is also inspiration for the artistically inclined – live sketching, sculpture tours at 15:30 and 16:30, an art and photographic exhibition, and crafters at work! Poetry recitals, buskers and music will certainly liven up the reserve and contribute towards the celebrations.

However, for those who prefer the quiet and peace of a nature reserve, there will be a specific calm zone, with a bonsai demonstration at 12:00 and a labyrinth tour at 11:00. Neck and shoulder massages will also be available.

By this time you will probably be thirsty and hungry. You can visit the stalls for food and drinks, and if you have energy and lots of good will left, visit the blood station and donate a highly valued pint of blood.

For more information, visit www.facebook.com/Jan-Marais-Nature-Reserve, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call 082 779 0072.

2015 marks the eighth anniversary of the Festival of Lights event hosted by the Stellenbosch Municipality. The event has evolved over the years to a two-day affair with a free-entry concert on the Saturday where the Executive Mayor, Conrad Sidego switches on the Christmas lights and a "Carols by Candlelight" evening on the Sunday involving local churches and gospel bands . This year's event takes place on 5 and 6 December 2015.

The list of artists performing at the free-entry concert includes:

 • KARIN KORTJE
 • STELLENBOSCH UNITED BROTHERS
 • RUAN GROBBELAAR
 • TEBOGO & KIE
 • VERSATILE BAND
 • JOSH THE ENTERTAINER and many more

In 2014, the event attracted about 6000 people from all around and was highlighted by various activities with the opening and the switching on of the Christmas lights by the Executive Mayor. This event created the spirituality of Christmas and was well received by the community. The event also provides an opportunity for 43 informal traders to do business as provision was made for stalls alongside the Braak in Bird- and Blom Street. Food, toys, clothing and other items will be on sale at the stalls.

The festival of lights event is a free event and no alcohol is allowed at the event. Right of admission is reserved.

Please view the attached poster.

Temporary road closures – Festival of Lights

The following streets will be closed for the purpose of the festival on 5 & 6 December 2015:

 • Bird Street between the two traffic circles from 14h00-23h00 (Direction North only)
 • Blom Street between Meul  Street and the Checkers parking entrance from 14h00- 23h00
 • Alexander service street in front of the Anglican Church from 14h00- 23h00

Free transport by bus:

BUSES TO AND FROM THE EVENT - PICK-UP POINTS:

Saturday, 05 December 2016. NO BUSES ON SUNDAY, 6 December 2015.

 

Cloetesville (Smartie Town-17:00, Shops-17:00);

Raithby (Church - 17:00, Vliegveld - 17:30);

Vlottenburg/ Devon Valley (Vlottenburg Shop – 17:00, Devon Valley “uitval werke” – 17:30);

Jonkershoek (Okkie Jooste – 17:00);

Kayamandi (Legacy Hall-17:00, Trust Centre-17:00, Admin Building-17:30);

Idas Valley (Bruckner De Villiers-17:00, Speelkring-17:00, Library-17:20);

Jamestown (Rynse Church-17:00, Shop-17:20);

Elsenburg/Koelenhof/Kromme Rhee (Elsenburg School – 17:00, Kromme Rhee – 17:20, Koelenhof School – 17:30);

De Novo/ Bottelary Farms (De Novo Hall - 17:00, Farms – 17:20);

Klapmuts (Ward Office – 17:00, Clinic – 17:20);

Lanquedoc/ Pniel (Lanquedoc Church – 17:00, Werf – 17:30);

Kylemore (Cnr Brand & School Str – 17:00, Community Hall – 17:30);

Mooiwater / Groendal / La Motte / Wemmershoek (Mooiwater Building, Groendal Clinic– 16:30, La Motte Hall, Wemmershoek Hek – 17:00)

All buses return from the Braak at 23:00 to the various points.

Sake-gemeenskap neem voogdyskap van riviere in Stellenbosch

deur Stephanie Nieuwoudt
 
Die Stellenbosch Munisipaliteit het ʼn innoverende en navolgingswaardige vennootskap met plaaslike ondernemers en gemeenskappe gesluit om die langtermyngesondheid van riviere in Stellenbosch te verbeter.

ʼn Aantal privaatmaatskappye en wynlandgoedere is aktiewe lede van die riviervoogdyskap-aksieprogram – wat amptelik as die River Stewardship Action bekend is. Met hierdie inisiatief van die Stellenbosch Munisipaliteit neem lede ‘’voogdyskap” van ʼn bepaalde stuk van die rivier en onderneem hulle om hierdie deel aan die hand van ʼn stel beste praktykmetodologieë te rehabiliteer en te bewaar.

2