Stellenbosch Municipality

Geagte Franschhoek Inwoners

DRINGENDE VERSOEK OM WATER TE BESPAAR -  FRANSCHHOEK

Vanweë stormskade aan die Du Toitsrivier varswaterbron word daar tans ‘n probleem met   watervoorsiening in Franschhoek ervaar. 

Personeel is besig met noodherstelwerk aan die beskadigde infrastruktuur.

Tot verdere kennis word alle vorme van besproeiing met munisipale drinkwater verbied.

In die lig van bogenoemde krisis word u vriendelik versoek om u volle  samewerking ten einde  ‘n “geen-water” situasie te vermy.

Indien onderbrekings in die watertoevoer ervaar word, sal water versprei word in die geaffekteerde areas.

Vir enige navrae en rapportering van onwettige verbruik, skakel asseblief 021 808 8209.

Ons dank u by voorbaat.

____________________________________________________________________________________

Dear Franschhoek Residents

URGENT CALL TO SAVE WATER -FRANSCHHOEK

Franschhoek is currently experiencing problems with the water supply as a result of the storm damage to the Du Toits River freshwater source.

Emergency repair work to the damaged infrastructure is currently underway.

No  municipal potable water  may be used for irrigation purposes.

You are kindly requested to adhere to the above in order to prevent a “no-water” situation.

In the event of interruption of water supply, water will be distributed in the  affected areas.

Any enquiries and reporting of illegal usage can be directed to 021 808 8209.

Thank you for your cooperation.

Andrè van Niekerk

Direkteur:  Ingenieursdienste/Director:  Engineering Services

2