Stellenbosch Municipality

02 Oktober 2018

UITVOERENDE BURGEMEESTER

GESIE VAN DEVENTER


Die Stellenbosch Munisipaliteit is tans besig om sy watertariewe vir die huidige boekjaar te hersien om verbruikers te help. Dit volg na talle positiewe interaksies en vergaderings met inwoners en besighede regoor die munisipale gebied. Die hersiene tariewe en glyskale sal hierdie maand voor die Raad dien.

Watertariewe is laasjaar deur die Raad hersien na aanleiding van die ernstige droogte. Vir die 2018/19 boekjaar is daar dus meer kategorieë op die glyskaal ingebou, om waterbesparing aan te moedig en grootskaalse waterverbruik te ontmoedig. Dit veroorsaak dat rekeninge dus vinniger sal styg sodra waterverbruik verhoog verby die voorgeskrewe beperkings.

Die onderstaande tabel verskaf verdere duidelikheid oor die kategorieë op die huidige glyskaal van Vlak 4:

Tarriewe 2018

In vergelyking met aangrensende Munisipaliteite is die watertariewe, veral in die laer kategorieë, in ons munisipaliteit by verre goedkoper.  Soos aangedui in die tabel, is daar nie ʼn baie groot verskil in tariewe tussen verlede jaar en die huidige boekjaar vir die verbruikers wat saam gewerk het en water spaarsamig gebruik het nie. Verbruikers wat minder as 12 kl per maand gebruik, sou nie tot dusver ʼn groot verhoging in hul rekening gesien het nie, selfs al het die wateraankoopprys van Kaapstad geweldig gestyg. Hierdie tariewe en tabelle is bekend gemaak gedurende die GOP-proses in alle wyke.

Die nuwe kategorieë veroorsaak egter dat sommige inwoners en besighede nou met meer verbruik groot verhogings ervaar en as gevolg van die verbeterde watersituasie wil die Munisipaliteit hul graag sover as moontlik tegemoet kom en terselfdertyd steeds waterbesparing aanmoedig.  

Dit is belangrik om te let dat die Munisipaliteit sedert die begin van die droogte sy watertariewe beperk het tot Vlak 4 tariewe. ʼn Tariefskaal vir Vlak 5 en 6 waterbeperkings is nooit in die Stellenbosch Munisipaliteit ingestel nie, om inwoners en besighede teen Vlak 5 en 6 tariewe te beskerm. Vlak 4 waterbeperkings is reeds in Julie 2017 ingestel. In Oktober 2017 is dit verhoog na Vlak 5 en in Februarie 2018 na Vlak 6, maar tariewe het konstant gebly op Vlak 4 tariewe. Tariewe is dus vanaf 1 Julie 2017 tot op hede steeds op Vlak 4 tariewe.

Vanaf 1 Oktober 2018, is waterbeperkings verminder van Vlak 6B na Vlak 5. Dit beteken egter nie dat ons waterkrisis verby is nie. Inwoners wat baie water gebruik, sal steeds onderhewig wees aan hoë rekeninge. Met die waterbeperking wat terug skuif na Vlak 5, word elke inwoner gevra om nie meer as 70l water per dag te gebruik nie.

 

Media navrae:
Stuart Grobbelaar T: 021 808 8172 | C: 084 036 1395
Mart-Marié Haasbroek T: 021 808 8024 | C: 072 910 3724

2