Stellenbosch Municipality

 

‘’Na afloop van ‘n aantal klagtes wat ek ontvang het oor ons verkeersdienste, het ek onderneem om hierdie probleem met alle erns aan te spreek. Verkeersdienste word dikwels gesien as ‘n frustrasie. As Burgemeester wil ek graag inwoners se ervaring hiervan verbeter. Daarom het ons begin met die implementering van die Verkeersdienste Verbeteringsstrategie. “sê Uitvoerende Burgemeester van Stellenbosch, Gesie van Deventer. 

‘’Met die stigting van die WC 024 Stellenbosch Munisipaliteit, soos ons dit vandag ken, het die verkeersdienste deur die jare nooit uitgebrei om die toenemende aantal kliënte se druk te hanteer nie. Daarom is daar, na ‘n besoek deur myself aan die verkeersdienste, besluit op ‘n strategie wat toegespits is daarop om meer hulpbronne aan hierdie departement te gee en so die vlak van dienslewering te verbeter. ‘’ sê Burgemeester van Deventer.

Die Munisipaliteit het reeds in 2016 stelselmatig met die strategie begin deur ‘n lisensiëring- en registrasietoonbank oop te maak by die munisipale kantore in Franschhoek. Die kantoorure vir die verkeersdepartement in Stellenbosch is ook verleng tot die einde van Desember 2017 en sal dan weer hersien word vir Januarie 2018. Weeksdae is die kantoorure verleng en maak die verkeerskantoor nou 07:30 oop. Elke tweede Saterdag van die maand is die kantoor oop van 08:00 tot 12:00. Addisionele klerke is opgelei in Oktober 2017 en werk nou by die toonbanke en ‘n addisionele twee klerke word tans opgelei vir verdere ontplooiing.
Die wag- en aantreestelsel is opgedateer en verbeter. Kliënte word voorsien van ‘n kaartjie met ‘n nommer op wat uitgeroep word. Die stelsel bied aan kliënte opsies om in die korrekte ry te staan volgens hul behoeftes. Die opsies is voertuiglisensie hernuwings, padwaardigheidsaansoeke en handelaars. Die stelsel kan ook aangepas word indien die behoeftes van die kliënte dit so aandui. Dit verhoed dat onnodige lang toue by die informasietoonbank vorm en onnodige frustrasie skep.
Addisionele opgraderings word oorweeg vir die volgende begrotingsiklus, insluitend addisionele toonbanke by Klapmuts en Pniel. ‘’Inwoners word aangemoedig om asseblief hul ervarings by die Verkeersafdeling met my te deel. Ons wil aanhou werk om die beste diens moontlik aan u te voorsien, en u insette is dus belangrik. “ sê Burgemeester van Deventer.
Inwoners word daaraan herinner om seker te maak dat u bestuurderslisensie geldig is asook u voertuiglisensie voor u die langpad aanpak gedurende die Feesseisoen. Die verkeersowerhede sal streng optree teen enige persoon wat nie oor die nodige geldige dokumentasie beskik nie.

 

 

2