Stellenbosch Municipality
Burgemeester Van Deventer loop saam met leerders

Lopende Bus loods in Cloetesville 

‘n Wonderlike inisiatief om veiligheid in Cloetesville te verbeter het Maandag (6 November 2017) afgeskop. Na ‘n versoek van Burgemeester Gesie van Deventer aan die Provinsiale Minister van Gemeenskapsveiligheid, Dan Plato, om met die Cloetesville gemeenskap te vergader het verskeie samesprekings en die Lopende Bus - projek uit die interaksies voort gevloei. Burgemeester van Deventer, Wyksraadslid Elsabe Vermeulen, lede van die Burgemeesterskomitee en Minister Plato het kinders van die gemeenskap Maandag vergesel na hul onderskeie skole in die Cloetesville area, as deel van die loods van die projek.

Die Lopende Bus Projek se fokus is op die bemagtiging van die gemeenskap om eienaarskap te vat van hul veiligheid en hul gemeenskappe terug te neem van kriminele elemente. Die Lopende Bus werk op die beginsel dat ons almal vir mekaar moet uitkyk. Die Projek maak staat op vrywilligers en behels hierdie vrywilligers uit die gemeenskap die kinders se daaglikse roetes skool toe en terug beveilig en so ook die veiligheid van die hele gemeenskap verbeter.

minister Plato en BM van Deventer Lopende Bus

 

Die ouers wat aan die projek deelneem het heldergeel veiligheidsbaadjies ontvang wat duidelik gemerk is. Die Provinsiale Departement van Gemeenskapsveiligheid help ook om kommunikasiekanale op te stel wat die vrywilligers kan gebruik om vinnig en effektief met mekaar te kommunikeer asook met ‘n verteenwoordiger van die departement, indien dit sou nodig wees.

Die Lopende Bus Projek is reeds in gestel by verskeie skole regoor die Wes-Kaap. Waar die projek geïmplementeer is, het skoolbywoning en veiligheid vir die leerders verbeter asook groter bewussyn van gemeenskapsveiligheid.

Burgemeester van Deventer sê :’’ Dit is ons verantwoordelikheid om die oë en ore van die gemeenskap te wees en seker te maak dat ons mekaar veilig hou en ons kinders beskerm. Die deelname van ouers in die program is baie belangrik om seker te maak dat ons kinders in ‘n veilige skoolomgewing kan leer. Ek wil dus elke ouer wat kan, aanmoedig om deel te word van die Lopende Bus, sodat ons die gemeenskap terugvat van die misdadigers en ons kinders weer veilig kan voel.’’

VERKLARING DEUR UITVOERENDE BURGEMEESTER VAN STELLENBOSCH MUNISIPALITEIT – GESIE VAN DEVENTER

2