Stellenbosch Municipality

Waterbeperkings is reeds ‘n geruime tyd in werking binne ons munisipale omgewing. Sedert 1 Desember 2016 is die waterbeperkings verder opgeskerp. Die Munisipaliteit tree ook baie streng op teen oortreders wat water mors. Verskeie oortreders is reeds geïdentifiseer en aangespreek.  Ons oorweeg dit ook om die name van die grootste oortreders bekend te maak.

Alhoewel die waterverbruik oor die munisipale gebied wel afgeneem het, bespaar ons nog nie voldoende water nie. Die hele munisipaliteit gebruik tans 38.05 Ml/d (Mega liter per dag). Dit is reeds ‘n besparing van 12,6% op wat ons normaalweg gebruik.  Die gebruik moet egter verder verlaag na ten minste 34.245 Ml/d. Elke huishouding se verbruik verskil afhangende van die grote van die huishouding. Dit is elke inwoner se verantwoordelikheid om sy/haar waterverbruik te beperk en net die nodigste te gebruik.

Die inligting oor wat die waterbeperkings behels is op die munisipaliteit se webblad (www.stellenbosch.gov.za) beskikbaar. Daar was ook advertensies in die plaaslike media, sosiale media kommunikasie en inligting in die maandelikse nuusbrief gewees rakende die waterbeperkings. Die Munisipaliteit vind egter dat inwoners steeds onseker is oor wat die beperkings behels.  Daarom herinner ek graag die inwoners dat die volgende beperkings gehoorsaam moet word:

  • Natlei/besproeiing(metdrinkwater uitmunisipale toevoer) van tuine, grasperke, blombeddings en anderplante, groentetuine,sportvelde,parke en ander oop ruimtes word toegelaat slegs indien ’n emmer of gieter gebruik word. Geen gebruik van tuinslange of outomatiesesprinkelbesproeiingstelsels word toegelaat nie. Natmaaktye word nie ingeperk nie; inwoners word egter dringend versoek om natlei tot soggens en saans te beperk
  • Alle eiendomme waaralternatiewe,nie-drinkwaterhulpbronne gebruik word (bv. opvang van reënwater, hergebruik van gryswater, behandelde afvalwater, fonteinwater, putte en boorgate),moet die toepaslike aanwysings in hierdie verband vertoon wat duidelik sigbaar is vanaf ’n openbare deurgang
  • Alle putte en boorgate moet doeltreffend gebruik word om vermorsing en verdamping te voorkom
  • Geen was of skoonspuit van harde-oppervlak- of geplaveideareas met water wat diemunisipaliteit voorsien, word toegelaat nie (behalwe vir gesondheidsdoeleindes)
  • Die was van voertuie en bote(metmunisipalewater) word slegs toegelaat indien ’n emmer gebruik word
  • Informele motorwasserye mag slegs emmers en nie tuinslange nie gebruik
  • Die aanvulling van private swembaddens word slegs toegelaat indien dit met ’n swembadoortreksel bedek is
  • Die gebruik van draagbare speelswembaddens word verbied.

Inwoners moet daarop let dat die munisipalewaterdruk kan afneem omwaterlekke te beperk, en dat geringe veranderingein die smaak en helderheid van water kan voorkom as gevolg van laedamvlakke. Daar is verskeie addisionele beperkings wat geld. Inwoners kan dit lees op die webblad. Inwoners word daaraan herinner dat hulle verantwoordelik is om hulself te vergewis van die beperkings wat geld.

Ek doen ‘n ernstige beroep op inwoners om water te spaar en vermorsing aan te meld. Om wateroortredings aan te meld kan u 021 808 8215/8953 skakel. Alle inligting sal vertroulik hanteer word. Onthou, waterbesparing is ons almal se verantwoordelikheid.

2