Stellenbosch Municipality

Die Munisipaliteit Stellenbosch is trots om te kan aankondig dat hy ʼn skoon oudit van die kantoor van die ouditeur-generaal gekry het.

“ʼn Skoon oudit beteken onder meer dat die finansiële state ʼn redelike weerspieëling is van die finansiële stand en prestasie van die munisipaliteit en dat die prestasieverslaggewing in orde was. Dit behels ook dat die munisipaliteit die toepaslike reëls en regulasies nagekom het,” sê mnr Marius Wüst, direkteur van finansiële dienste.

“Ons hooffunksie by die munisipaliteit is om ons gemeenskap te dien en ons moet deurentyd daarna streef om dienslewering te verbeter en te voldoen aan die vereistes van skoon regering. Die ouditeur-generaal het aangedui dis veel makliker om ʼn skoon oudit-status te verwerf as om dit te handhaaf. Aangesien ons is reeds by die halfpadmerk van die 2015/16 boekjaar is, moet ons die goeie werk voortsit.”

Die munisipaliteit het in 2006/7 en 2007/8 gekwalifiseerde oudits gehad en van 2008 tot 2014 ongekwalifiseerde oudits.

Die skoon oudit dra by tot een van die Munisipaliteit se vyf strategiese doelwitte naamlik goeie bestuur en nakoming. Die ander strategiese doelwitte wat die Munisipaliteit se visie as die Innovasiehoofstad van Suid-Afrika ondersteun, sluit in voorkeurbeleggingsbestemming, groenste munisipaliteit, veiligste vallei en waardige bestaan.

Raadslid Conrad Sidego, uitvoerende burgemeester van Stellenbosch sê: “Hierdie skoon oudit wys dat ons erns maak van goeie administrasie. Ek weet mnr Wüst en sy span het besonder hard gewerk om ons hier uit te bring, en ek bedank hulle hiervoor.

“’n Skoon oudit gaan egter oor meer as net finansies. Dit gaan ook oor ʼn skoon gewete. Hierdie dorp met sy geweldige sosiale ongelykheid, vra vir goeie leierskap. Dit is ons plig as munisipaliteit om deurentyd na die beste van ons vermoë in diens van die gemeenskap te wees.”

Die munisipaliteit kry op verskeie gebiede wyd erkenning. In die 2014 Municipal IQ-verslag is Stellenbosch Munisipaliteit aangewys as die tweede beste munisipaliteit in die land.

Die Leefbaarheidsindeks vir Wes-Kaapse munisipaliteite het Stellenbosch met 8 uit 10 ook in die tweede plek geplaas.

Die Direktoraat Ingenieursdienste het vanjaar besonder goed gevaar: Die Wemmershoek-suiweringswerke waarvoor innoverende Nereda-tegnologie gebruik is, is onlangs benoem vir ʼn Consulting Engineers SA-toekenning.

“Hiermee kry die munisipaliteit erkenning dat ons bereid is om te belê in innoverende tegnologie,” sê Sidego.

Die Munisipaliteit het ook onlangs ʼn Innoveringstoekenning van die Wes-Kaapse regering ontvang vir die Compressed Earth Brick-projek waardeur saamgeperste herwinde grond van die stortingsterrein by Devonvallei asook herwinde boumateriaal gebruik word om bakstene te vorm.

In die eerste ses maande van die 2014/15 boekjaar, het die munisipaliteit reeds 49% van sy kapitale begroting bestee. Die mikpunt tot einde Desember is 50%.

In hierdie tyd waarin die waterkrisis daagliks toeneem, is reservoirs in die woonbuurte Kayamandi en Franschhoek voltooi en dit sal bydra tot beter watervoorsiening in hierdie gebiede.

Die afgelope ses maande is ook ʼn tree nader gegee daaraan om aan alle inwoners ʼn waardige bestaan te bied deurdat die Direktoraat Behuising 120 titelaktes in Kayamandi/Watergang oorgedra het. In Koelpark is 74 titelaktes oorgedra en in Klapmuts 142 titelaktes.

Medianavrae: Stephanie Nieuwoudt 083 297 8785

2