Stellenbosch Municipality

Deur: Stephanie Nieuwoudt

Dit is nog sowat twee weke voordat Loslitdag nasionaal gevier word.

Maar Stellenbosch Munisipaliteit se Burgemeesterskomiteelede en die Uitvoerende Burgemeester het reeds hul verbintenis tot Loslitdag (4 September) getoon deur lank voor die belangrike dag elk ʼn Lostlitdag-plakker te koop.

Stellenbosch Munisipaliteit se Burgemeesterskomiteelede en die Uitvoerende Burgemeester toon hul verbintenis tot Loslitdag (4 September)

Op die foto is Raadslede Pietman Retief, Valerie Fernandez, Johannie Serdyn, Quintin Smit, Nyaniso Jindela, Aldridge Frazenburg en Sophie Louw. Agter is die Uitvoerende Burgemeester, Conrad Sidego.

Landwyd word geld wat met die verkoop van plakkers verkry word, vanjaar aan organisasies en tehuise geskenk wat op een of ander manier gemoeid is met gestremdes. Die Dorothea Skool vir kinders met spesiale behoeftes sal vanjaar baat by verkope deur Stellenbosch Munisipaliteit.

Loslitdagplakkers is teen R10 te koop by Tazmynn Linders (Beplanning en Ekonomiese Ontwikkeling: 1ste Verdieping, Stadsaal, Pleinstraat, Stellenbosch) of by die munisipale gebou te Andringastraat 85.

Daar is vyf plakkers – elk met ʼn verskillende beeld daarop.

Onthou om op 4 September jou kleurvolste klere aan te trek en jou uitrusting te versier met Loslitdagplakkers.

2