Stellenbosch Municipality

URGENT NOTICE: CHANGING OF RESIDENTIAL LOAD/GEYSER CONTROL PROJECT SWITCHING TIMES

The Municipality of Stellenbosch wishes to inform all affected residents that the switching time of all geysers have been changed from 18h00-20h00 (previous) to 17h00-19h00 as from 1 June 2015 as part of the load control project. The new time slot falls in line with Eskom’s winter peak period and will remain for the duration of our winter period. The Municipality apologizes for any inconvenience caused due to this change and offers a special word of thanks to everyone for their assistance in relieving the pressure on the national grid.

BELANGRIKE KENNISGEWING: VERANDERING VAN DIE LASBEHEER PROJEK AFSKAKELINGSTYE

Stellenbosch Munisipaliteit wil graag alle betrokke inwoners bewus maak van die gewysigde afskakelingstye van warmwatersilinders van toepassing vanaf 1 Junie 2015 as deel van die elektriese lasbeheheer-projek, gedurende die Eskom winter-spitsperiode. Die nuwe tydsone vir afskakeling is nou 17h00-19h00 en nie meer 18h00-20h00 soos voorheen en sal vir die verloop van die winter-seisoen voortduur. Verskoning word aangebied vir enige ongerief wat veroorsaak word met die nuwe reëling en inwoners word bedank vir hul samewerking om die druk op die netwerk te verlig. Please respond to this email with changes in order for Vernon to do the publication soonest. Thank you

2