Stellenbosch Municipality

Burgermeester Conrad Sidego het ‘n opvoedingsveldtog geloods met studente by die Universiteit van Stellenbosch se Neelsie sentrum op die 17de April 2015. Die doel van die veldtog is om studente aan te moedig om valhelms te dra.

Die algemene persepsie is dat fietsryers soms nie wetsgehoorsaam is nie. Dat hul nie stop nie by stopstrate nie, verkeersligte en padreëls verontagsaam. Ry langs mekaar in plaas van agter mekaar. Dit is egter belangrik om te besef dat hulle ook die pad met motoriste en voetgangers deel en dat almal hulle ook in ag moet neem.

In Stellenbosch word ‘n ‘Non-Motorised Transport’ beleid uitgevoer soos goedgekeur deur die stadsraad in Maart 2015. Die doel van die beleid is om ‘n mobiele omgewing te verseker waar alle vorme van vervoer gelyke waarde geniet. Die beleid is geskoei daarop om vervoer wat mens-gedrewe is aan te moedig en sodoende ‘n fietsry en voetgangersvriendelike omgewing te skep. Dit sal ook meehelp dat Stellenbosch tot ‘n groen dorp status verhewe kan word deurdat ons die omgewing met groter omsigtigheid behandel.

Burgermeester Sidego verduidelik, ‘Hierdie is ‘n deurlopende veldtog om bewustheid tuis te bring dat dit onwettig is om ‘n fiets te ry sonder ‘n valhelm.’Die veldtog sal gepaard gaan met opvoeding en bewusmaking by skole en ander instellings, veral in die lig dat jong fietsryers en potensiële fietsryers van jongs af bewus gemaak moet word oor die dra van valhelms.

Fietsryers wat nie valhelms gebruik nie moet bewustheid dra van die oortrediing en die potensiële veiligheidsrisiko. Die dra van valhelms moet deel van die daaglikse roetine vir ‘n fietsryer wor en fietsryers moet onthou om valhelms ter alle tye as julle op julle fietse is en bedagsaam te wees op die padreëls wat vir alle padgebruikers geld. Ander wenke sluit in die dra helder kleure; dat daar veiligheid is in getalle deur saam te ry in ‘n groep en om iemand te laat weet waar jy beplan om te gaan ry.

Dis veral belangrik om altyd op die uitkyk te wees vir gevaar – menslik, motors, diere – ‘n fietsongeluk kan enigetyd gebeur, wat veroorsaak kan word deur fietsryer self of deur motoris of voetganger.

Die doel van die veldtog is ook verder om die publiek bewus te maak van die wetgewing wat bestaan wat die dra van ‘n valhelm vir fietsryers verpligtend maak. Met die dra van ‘n valhelm kan die risko vir kop en breinbeserings met tussen 66% - 88% verminder word, volgens die Amerikaanse Fietsryvereniging. In Suid-Afrka is dit sedert 1993, volgens die nasionale Padverkeerswet, 1993(wet no 93 van 1996), verpligtend dat alle fietsryers ‘n valhelm dra.

So, onthou jou valhelm as jy vandag op jou fiets gaan klim!

2