Stellenbosch Municipality

Geagte Inwoner

Die drinkwater in u gebied word verkry vanaf die Stad Kaapstad en versprei deur Stellenbosch Munisipaliteit. Stad Kaapstad het kennis gegee dat die watertoevoer na Franschhoek, Kylemore en Lanquedoc onderbreek sal word vanaf:

DINSDAG, 14 Oktober 2014 om 12h00 tot

DONDERDAG, 16 Oktober 2014 om 16h00.

Stellenbosch Munisipaliteit sal poog om die reservoirs vol te maak voor die onderbreking. U word egter dringend versoek om tuis ook voorsorg te tref vir die opgaar van water en water so spaarsamig as moontlik te gebruik, tot voordeel van die hele gemeenskap.

Geen besproeiing sal toegelaat word tydens hierdie periode nie. Ons vertrou op u samewerking en begrip vir die situasie. Navrae kan gerig word aan die Departement: Waterdienste by telefoonnommer (021) 808 8209.

WATER INTERRUPTION

Dear Resident

The potable water in your area is supplied by the City of Cape Town and distributed by Stellenbosch Municipality. A notice was received from the City of Cape Town that the bulk water supply to Franschhoek, Kylemore and Lanquedoc will be interrupted from:

TUESDAY, 14 October 2014 at 12h00 until

THURSDAY, 16 October 2014 at 16h00.

Stellenbosch Municipality will fill the reservoirs before the interruption commences. As residents you are however requested to make provision in advance to provide for your needs as well as to use water as sparingly as possible to the benefit of all. No irrigation will be allowed during this period.

Your cooperation and understanding will be appreciated. For more information, please contact the Water Services Department at (021) 808 8209

2