Stellenbosch Municipality

Events

Ward 22 IDP Public Meeting
Thursday 11 October 2018, 07:00pm
Hits : 427
Contact 021 808 8129 or 021 808 8175 or 021 808 8905

GOP PUBLIEKE DEELNAME VERGADERING OKTOBER 2018

IDP PUBLIC PARTICIPATION MEETING OCTOBER 2018

IDP IINTLANGANISO ZOLUNTU LONKE OCTOBER 2018

Die Munisipaliteit beplan om met ‘n Publieke Deelname Proses af te skop, soos voorsgeskryf deur die goedgekeurde Prosesplan. Dit behels verskeie gemeeskapskonsultasies in die vorm van GOP vergaderings met gemeenskappe wat val binne die 22 wyke binne die jurisduksie. Stellenbosch Munisipaliteit moedig deelnemende demokrasie aan en nooi alle lede van die publiek om die GOP Publieke Vergaderings by te woon.

Location Stellenbosch Library Hall, Plein Street / Stellenbosch Biblioteeksaal, Pleinstraat
Algemene navrae kan ook gerig word aan die GOP kantoor via e-pos
aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2