Stellenbosch Munisipaliteit

Die Munisipaliteit is bewus van die ongelukkigheid van inwoners oor die installering van optiese veselkabels in woongebiede. ʼn Paar inwoners het die Munisipaliteit gekontak en hul ontevredenheid en misnoeë met die opgrawings uitgespreek. As Burgemeester en inwoner van Stellenbosch, het ek volle begrip vir die klagtes en verstaan dat die installeringsproses groot ongerieflikheid veroorsaak.   Graag wil ek van die geleentheid gebruik maak om duidelikheid te skep rondom die installasieproses en die Munisipaliteit se rol hierin.

Die installering van optiese veselkabels word gedoen deur diensverskaffers wat gekontrakteer is deur die Nasionale Regering en nie deur die Munisipaliteit nie. Ongelukkig beskik die diensverskaffers ʼn lisensie wat hulle die nodige toestemming gee om hierdie kabels en pype te installeer, selfs sonder die toestemming van die munisipaliteit. ʼn Konstitusionele Hofuitspraak het beslis dat munisipaliteite nie hierdie diensverskaffers enigsins kan verhoed om kabels te installeer nie.

Sommige van die diensverskaffers slaan baie min of geen ag op die munisipaliteit se versoek om installasieskedules met die geaffekteerde gemeenskappe te kommunikeer nie. Sommige kom ook nie die reg-van-weg (Wayleave) voorwaardes wat deur die Munisipaliteit gestel word na nie. SALGA (SA Local Government Association) is nou in die proses om ʼn standaard verordening vir munisipaliteite saam te stel wat munisipaliteite in staat sal stel om meer beheer te hê oor die installering van optiese vesel.

Die Munisipaliteit het reeds sy standaard uitvoerriglyne aangepas en die voorwaardes vir reg-van-weg toestemmings opgedateer sodat diensverskaffers hul planne vir installasie moet kommunikeer. Die munisipaliteit kan hulle egter nie verhoed dat die installasies gedoen word nie.

As gevolg van die ontwrigting en skade wat aangerig word deur die oop sloot installeringsmetode, soos wat dit algemeen in die bedryf gedoen word, het die munisipaliteit alternatiewe metodes begin ondersoek vir die installering van optiese vesels, wat minder skade en ontwrigting tot gevolg sal hê.

Mikro-vore (micro trenching) is ondersoek as ʼn gepaste alternatief tot die oop sloot installering. Die Munisipaliteit het met een van die diensverskaffers vergadering en die mikro-vore is getoets. Daar is gevind dat dit baie minder indringend is en ook nie so ontwrigtend is vir die publiek, verkeer en munisipale dienste nie. ʼn Proeflopie met hierdie metode is in Noordwalstraat geloods.

Die Munisipaliteit sal voortaan mikro-vore aanbeveel vir die installering van vesel, maar dit is ongelukkig nie moontlik om dit in alle areas toe te pas nie. Dit dien gemeld te word dat hierdie proses heelwat duurder is as die oop sloot proses en dit dus tot nadeel van die diensverskaffer is. Die Munisipaliteit sal seker maak dat al die skade wat aangerig is deur die diensverskaffers herstel word en dat al die werk wat gedoen word, voldoen aan die vereistes wat reg-vanweg goedkeuring vereis.

Inwoners mag ook die Diensverskaffer direk kontak om probleme aan te meld en hierdie handeling word aanbeveel sodat die diensverskaffer die probleem van die gemeenskap direk kan hoor.

Die volgende kontakbesonderhede kan gebruik word:

1. SA Digital Villages (Diensverskaffers vir projekte in De Boord en Paradyskloof): Zeekie – 082 503 5831 – Projek Bestuurder.
2. BICT Consult oorsien die projekte namens die SADV: - Heinrich Spangenberg – 079 887 3265;

Uitvoerende Burgemeester Gesie van Deventer

Hierdie verklaring is op 15 Mei 2018 vrygestel vir 'n berig wat op 21 Mei 2018 in die Eikestadnuus verskyn het. 

2