Stellenbosch Munisipaliteit

Stellenbosch skuif na vlak 6B

Stellenbosch Munisipaliteit beweeg na vlak 6B Waterbeperkings op 19 Februarie 2018.

Dit word gedoen om die Munisipaliteit in lyn te bring met die waterbeperkings van die Kaapstad en omliggende munisipaliteite, sodat die streek se bestaande waterbronne se leeftyd optimaal verleng kan word.

Stellenbosch Munisipaliteit ontvang tans nog twee derdes van ons munisipale water vanaf Kaapstad waterbronne, via Wemmershoek- en Theewaterskloofdam. Aan die einde van Maart skakel die Munisipaliteit egter grotendeels oor na eie bronne wat ons afhanklikheid van Kaapstad bronne baie sal verminder, en ook meer water beskikbaar sal stel vir die Stad.

Ons eie bronne behoort voldoende te wees gedurende die krisistyd, mits elke inwoner sy/haar deel doen om water te spaar en te hou by die nuwe waterbeperkings. Onder Vlak 6B beperkings sal elke huishouding slegs 6 kiloliter water per maand kan gebruik. Dit word bereken volgens ‘n gemiddelde huishouding van 4 persone wat slegs 50 liter per dag gebruik. Indien huishoudings groter is, moet hulle aansoek doen by die munisipaliteit om die huishouding se kwota toepaslik aan te pas.

Inwoners word daaraan herinner dat geen munisipale water gebruik mag word vir die natlei van tuine of enige ander besproeiingsdoeleindes nie. Alle boorgate moet by die munisipaliteit geregistreer word en geen nuwe boorgate mag geboor word sonder die toestemming van die Munisipaliteit nie. Die water vanuit boorgate moet ook uiters versigtig gebruik word om die grondwaterbronne te bewaar. Die Departement van Water en Sanitasie het ook bepaal dat alle boorgate of besproeiingspunte toegerus moet word met ‘n watermeter.

Stellenbosch Munisipaliteit het baie effektiewe droogte plan in plek en ons glo dat die Munisipaliteit aan inwoners se basiese behoeftes sal kan voorsien, mits elke inwoner sy/haar deel doen. Met u samewerking sal ons beslis Dag Zero kan vermy.
____________________________________________

2