Stellenbosch Municipality

Die afgelope tyd is daar baie geskryf en gesê oor die oprig van sellulêre kommunikasie infrastruktuur of te wel selfoontorings in die groter Stellenbosch omgewing. Ek is oorval met boodskappe met verskillende opinies hieroor en kommentaar wat vir en teen die oprig van hierdie torings is.

Na vergaderings met belangegroepe hieroor het ons tot die gevolgtrekking gekom dat die opstel van ‘n beleid hieroor noodsaaklik is. Die vinnige uitbreiding van die telekommunikasie industrie het ‘n enorme behoefte en aanvraag geskep vir die oprig van hierdie tipe infrastruktuur. Die tipe dienste wat sellulêre en draadlose (wi-fi) kommunikasie verskaf het ook ‘n belangrike dryfveer en hulpbron geword in ekonomiese ontwikkeling. Die installering van infrastruktuur wat dit dus moontlik maak is belangrik.

Ons woon egter in ‘n historiese omgewing, wat gekenmerk word deur die argitektuur, kultuur en ander erfenis komponente wat beskerm moet word. Daarom is dit belangrik dat wanneer tegnologiese verandering plaasvind, dit soveel as moontlik in harmonie met ons bestaande omgewing gebeur.

Om al die kwelpunte wat die publiek onder ons aandag gebring het in ag te neem en seker te maak dat enige toekomstige besluite tot die bes moontlike voordeel van ons dorpe sal plaasvind, het die munisipaliteit nou ‘n konsepbeleid saamgestel. Die beleid sal die riglyne daar stel vir toekomstige oprig van sellulêre infrastruktuur. Die konsepbeleid is nou beskikbaar vir openbare kommentaar en insette vanaf die publiek.  Ek wil graag alle inwoners aanmoedig om die konsepdokument te bestudeer en hul insette hierop in te dien. Die beleid is beskikbaar by die Munisipaliteit. Vir meer inligting kan u Barbara-Ann Henning by 021 808 8656 of stuur ‘n e-pos na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U kan ook die webblad besoek by www.stellenbosch.gov.za/administration/have-your-say. Alle kommentaar moet die munisipaliteit bereik teen 17 Julie 2017.

 

2