Stellenbosch Municipality

Notice of Mayoral Committee Meeting / Kennis van Burgemeesterskomittee Vergadering

No. Datum / Date Tyd / Time Plek / Venue
1

MAYCO MEETING

22/03/2017

14:00

STELLENBOSCH COUNCIL CHAMBERS

(Plein Street, Stellenbosch)

2