BURGERMEESTER SIDEGO DEEL IN PLAASWERKER'S HUISVLYTVERNUFTIGHEID

Die byeenkoms is gereël deur die Plaaswerkergemeenskap in samewerking met die Landbougenootskap. Verskeie inskrywings vir handwerkprodukte en gebak is ontvang wat gedurende die dag ge-evalueer is. Daar is ook ‘n wisseltrofieë toegeken aan die plaas, Fransmanskraal vir die beste stalletjie wat hul opgerig het. Die uitvoerende burgermeester van Stellenbosch, Conrad Sidego het die werk van 'n plaaswerker in die konteks van boeredery vandag beskryf as a professie van hoop en sodoende dat plaaswerkers boonop die landbou professie en verbouing ook hoop in ons samelewing kultiveer. Die belangrikheid van plaaswerkers in Suid-Afrika mag glad nie onderskat word nie, sowel as die bydraes wat hul tot die ekonomie van die streek en die land bydra.

Tydens die Huisvlutskou is vaardighede, kreatiwiteit en innovasie met inlê, handewerk en gebak, naaldwerk en houtwerk gewys en meer bewustheid oor hierdie vaardighede geskep. Die Huisvlytskoutentoonstelling is belangrik om hierdie vaardighede ten toon te stel en blootstelling te skep vir persone wat die vaardighede kan oordra aan die volgende generasies. Burgermeester Sidego het uitgewys dat hierdie vaardighede ook deel is van die streek se erfenis. Van hierdie vaardighede is aan die kwyn en die blootstelling vandag is ook om te wys dat 'n bestaan daaruit gemaak kan word, ekstra inkomste kan gegenereër kan word met die voortbou en gebruik van die vaardighede.'

Geleenthede soos hierdie voeg tot die selfbeeld van die plaaswerker, dit bemagtig die plaaswerker en skep inklusiwiteit in ons gemeenskap. Die impak van die deelname aan hierdie tipe vaardighede en stokperdjies binne die plaaswerkersgemeenskap is belangrik en kan veral die jeug weghou van sosiale euwels soos dwelms en alkohol. Vroulike plaaswerkers gebruik huisvlyt ook om warmte en inklusiwiteit in hul huise en gemeenskap te skep en om 'n positewe verskil teweeg te bring.

v.l.n.r: Rose van Wyngaard van La Motte provinsiale toekenning vir Sosiale Ontwikkeling Gladwin Nzima van Villiera Wyne is aangewys as die beste Tegniese Operateur van die Jaar Jerome Thomas van Kanonkop is aangewys as die Wes-Kaapse Plaaswerker van die Jaar 2014 Wayne van Rooyen van Kleine Zalze was die kategoriewenner vir die administratiewe personeel.

Mayor Sidego opens Graceland Library, Stellenbosch

The Executive Mayor of Stellenbosch, Conrad Sidego opened the Graceland Library for pre-schoolers this morning in Devon Valley, Stellenbosch. The community, community leaders and the enthusiastic pre-schoolers joined in the excitement of opening their new library. The library provides a beautiful and creative reading space with a range of books suitable for pre-schoolers in the ECDC phase of education.

The Graceland Library is part of a preschool project of the Thembalitsha Foundation, situated on the Devon Valley road in Stellenbosch. Thembalitsha offers hope by providing quality preschool education to vulnerable children. The preschool programme aims to prepare and stimulate these pre-schoolers in order to maximise their future success.

Mayor Sidego in his address said that this library creates a space for pre-schoolers to learn, read and dream. He also highlighted that the library also becomes an innovation centre where the community can come together to grow the minds of this future generation and discuss ideas to create; develop this valley of opportunity and address the pressing needs of our society.

Graceland library is a centre where reading can contribute to developing these future giants of our valley. A place where each child of the Graceland school can not only learn to read but experience the magic of imagination, knowledge and books. Founder of Thembalitsha, Frank Christie explained that human learning takes place primarily via sight; 83% of learning takes place via this channel. He explained that reading creates the ability to learn and that reading further creates patterns in the neuro-pathways that enhances the expansion of the learning process.

The mayor read, ‘Mia se Ma’ to the children of Graceland.

Stellenbosch Honours War Veterans

The Stellenbosch Municipality will pay homage to war veterans on 11 November 2014 as part of the international Remembrance or Armistice Day. The event will start at 09:30 at the Stellenbosch Town Hall.

Remembrance Day (also known as Poppy Day or Armistice Day) is a memorial day observed in Commonwealth countries since the end of World War I to remember the members of their armed forces who have died in the line of duty. This day, or alternative dates, are also recognised as special days for war remembrances in many non-Commonwealth countries. Remembrance Day is observed on 11 November to recall the end of hostilities of World War I on that date in 1918. Hostilities formally ended "at the 11th hour of the 11th day of the 11th month," in accordance with the Armistice, signed by representatives of Germany and the Entente between 5:12 and 5:20 that morning. ("At the 11th hour" refers to the passing of the 11th hour, or 11:00 am.)

For more information and to RSVP, please contact Ms Noluthando Mbali on 021 808 8002 or e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ESKOM LOAD SHEDDING / BEURTKRAG

PLEASE BE ALERT!!

Eskom is currently load shedding in Stage 1 until 20h00 today, 21 Nov 14. 

Eskom indicated that electricity load shedding may take place in the Stellenbosch area on 22 Nov 14 from 16:00 until 18:30.

 Load Shedding Schedule - Stage 1 (3 Nov 14)

Load Shedding Schedule - Stage 2 (3 Nov 14)

Map: Load Shedding Schedule - Stage 1 (Nov 14)

Map: Load Shedding Schedule - Stage 2 (Nov 14)

Map: Load Shedding Schedule - Stage 3 (Nov 14)

 

Municipality promotes SMMEs with new website

Municipality promotes SMMEs with new website

The Stellenbosch Municipality Local Economic Development Department facilitated the development of an SMME Website (www.linkhub.co.za) and SMME booklet in order to create an electronic marketing platform for SMME’s to showcase their products and services and to lure possible procurement opportunities and investment to grow their businesses.

This project is in line with the Municipality’s vision which is the Innovation Capital of South and Africa underpinned by the goal of establishing Stellenbosch as the preferred investment destination for businesses and entrepreneurs thereby creating wealth.

The website and pocket guide aims to: 

  • Connect SMME’s with each other and with potential local and international consumers 
  • Connect them to business support services & opportunities 
  • Increase their income & market share

Visit www.linkhub.co.za

WATER ONDERBREKING / WATER INTERRUPTION

Geagte Inwoner

Die drinkwater in u gebied word verkry vanaf die Stad Kaapstad en versprei deur Stellenbosch Munisipaliteit. Stad Kaapstad het kennis gegee dat die watertoevoer na Franschhoek, Kylemore en Lanquedoc onderbreek sal word vanaf:

DINSDAG, 14 Oktober 2014 om 12h00 tot

DONDERDAG, 16 Oktober 2014 om 16h00.

Stellenbosch Munisipaliteit sal poog om die reservoirs vol te maak voor die onderbreking. U word egter dringend versoek om tuis ook voorsorg te tref vir die opgaar van water en water so spaarsamig as moontlik te gebruik, tot voordeel van die hele gemeenskap.

Geen besproeiing sal toegelaat word tydens hierdie periode nie. Ons vertrou op u samewerking en begrip vir die situasie. Navrae kan gerig word aan die Departement: Waterdienste by telefoonnommer (021) 808 8209.

WATER INTERRUPTION

Dear Resident

The potable water in your area is supplied by the City of Cape Town and distributed by Stellenbosch Municipality. A notice was received from the City of Cape Town that the bulk water supply to Franschhoek, Kylemore and Lanquedoc will be interrupted from:

TUESDAY, 14 October 2014 at 12h00 until

THURSDAY, 16 October 2014 at 16h00.

Stellenbosch Municipality will fill the reservoirs before the interruption commences. As residents you are however requested to make provision in advance to provide for your needs as well as to use water as sparingly as possible to the benefit of all. No irrigation will be allowed during this period.

Your cooperation and understanding will be appreciated. For more information, please contact the Water Services Department at (021) 808 8209

Stellenbosch Wins the Arbor City Award for 2014!!

The Stellenbosch Municipality, the 8th best municipality in South Africa (survey) and the Innovation Capital of South Africa won the Arbor City Award for 2014 underpinning its strategic objective to be the greenest municipality in South Africa. The award was presented to the Executive Mayor, Gerald Esau and Portia Bolton at a gala function at Mofolo City Park, Soweto on 1 September 2014.

The Arbor City Awards is a partnership programme between the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) and the Institute for Environment and Recreation Management. The competition is sponsored by TOTAL South Africa. The purpose of the competition is to encourage Local Municipalities to green their areas of jurisdiction, especially informal settlements. The 2014 Arbor City Award competition was conducted in all nine provinces.

To win, municipalities had to fulfil a number of requirements; among these were a portfolio of evidence showing a greening policy or strategy, a tree register, maintenance plans and budget; a portfolio of evidence in videos or pictures depicting projects, sites, and special trees.

“Stellenbosch is a very proud town today, a very proud community”, says Mayor Conrad Sidego. "This award did not just happen to come our way come. We worked hard and creatively to achieve this and the Million Trees Project is one of a number of innovative projects that drives us and motivates us to increase the quality of life of everyone in the greater Stellenbosch community. The challenge now is to build on this performance, and remain the greenest city and municipality in South Africa".

The Municipality will be concluding its Arbor Week festivities by celebrating its victory, as well as the Million Trees Project's first year on Friday, 5 September 2014, at the Jan Marais Nature Reserve in Stellenbosch.

Women's March - 30 Aug 14

NOTICE

March Celebrating Women’s Month – Highlighting the Plight of Rural Women – 30 Aug 14

Starts at c/o Bird and Molteno Streets, down Bird Street towards the CBD, pass two traffic circles, left into Church Street, left into Ryneveldt , left into Plein Street, Right into Bird Street, left into Alexander Street towards Market Street and ends at 15 Market Street.

March will assemble at 08:30 at the c/o Bird and Molteno Streets. Start walking at 09:00 and moves to Municipal Offices in Plein Street at 10:00. Disperses at 15 Market Street no later than 12:00.

Top Class Service Delivery

The political leadership under the Executive Mayor, Mr Conrad Sidego and Finance Portfolio Chair, Deputy Mayor, Mr Martin Smuts and the administrative leadership under the Municipal Manager, Ms Christa Liebenberg of Stellenbosch Municipality achieved top class service delivery during the 2013/14 financial year ending June 2014 through the capital expenditure of R171 million.

This capital expenditure represents 91% of the capital budget which will benefit service delivery in Stellenbosch Municipality. The capital expenditure percentage exceeded 90% for the first time in at least 8 years under the current leadership. When the current political leadership took control during 2011 the capital expenditure for the financial year ending June 2011 was a mere R113 million and only 78% of the capital budget was spent. Achieving capital expenditure of R171 million at 91% of the capital budget 3 years later represents a substantial improvement in service delivery by the current municipal leadership.

Between the 8 municipalities in the Western Cape with annual revenue budgets in access of R600 million, only 2 municipalities achieved a capital expenditure of 90% or more during 2012/13. The 91% capital expenditure achieved during 2013/14 by Stellenbosch Municipality therefore represents best practice in terms of service delivery.

The Engineering Directorate which is responsible for most of the basic service delivery achieved a capital expenditure of R136 million at 97,5% of its capital budget during 2013/14. This achievement will be best practice within the province and it was achieved under the leadership of Mr Van Niekerk who is a Professional Engineer with 30 years’ municipal experience.

The capital expenditure percentage of Planning and Development was 93%; Community and Protection Services was 91%; Strategic and Corporate was 84%, Financial Services was 94% and the office of the Municipal Manager was 100%. The capital expenditure of the Human Settlements directorate was 61%. The capital under-expenditure of this directorate relates to non-performance of a contractor that was replaced. No funding is lost to the Municipality and housing service delivery will be implemented.

Stellenbosch Municipality experiences infrastructure backlogs, but the current Council approved a budget that will accelerate capital expenditure to address the backlogs and promote service delivery, economic growth and job opportunities. This budget was approved based on a long term financial plan funded by Provincial Treasury and compiled by a service provider with extensive experience in municipal finances. Such a long tern financial plan is also a first for Stellenbosch Municipality in recent years which speaks to the responsible management of taxpayers’ money.

Stellenbosch Municipality achieved an Unqualified Audit opinion over the recent six years which bares testimony to good financial management. Hereby the Auditor-General expresses the opinion that the financial position and performance of the Municipality is fairly represented in the financial statements.

11 Municipalities in the Western Cape including the City of Cape Town achieved “Clean Audits” for the 2012/13 financial year. The “Clean Audit” concept relates to obtaining an Unqualified Audit opinion plus compliance and correct reporting on predetermined objectives. Stellenbosch Municipality is working towards obtaining a Clean Audit for the 2014/15 financial year by implementing an Audit Action Plan. To obtain a Clean Audit leadership stability is also a prerequisite. The appointments of Stellenbosch Municipality’s Municipal Manager, Ms Liebenberg (B.Sc. (Hons) and Masters in Business and Business Administration (MBA) with 20 years’ municipal experience during 2012/13); the Chief Financial Officer, Mr Wüst (civil engineering graduate and Chartered Accountant, CA(SA) with 17 years’ experience) and filling the positions of Manager: Treasury and Head: Supply Chain Management (both individuals brings extensive municipal experience to the Municipality) during the 2013/14 financial year will assist the Municipality in achieving a “Clean Audit” in the future.

PREPAID ELECTRICITY PURCHASES

Due to maintenance, no prepaid electricity purchases will be possible between 23:00 Tuesday, 22/7/14 & 06:00 Wednesday, 23/07/14.

Notice to all users of the Landfill Site

NOTICE TO ALL USERS OF THE LANDFILL SITE

Stellenbosch Municipality has instituted a new coupon system and process, effective 1 July 2014. Notices had been placed at the Cashiers Office and at our Landfill site from May 2014, indicating that all old coupons, and that issued in the 2013/14 financial year will be valid only until 30 June 2014. This was also advertised on consecutive weeks in Die Eikestad Nuus on 29 May and 05 June 2014. This notification was also placed on the Stellenbosch Municipality website from May 2014.

The municipal financial year commences on 1 July each year, and this is the period when tariff increases are effected. The new tariff for half ton disposal is R206.82, and for one ton R413.64. The new system also reconciles coupons issued with use, and provides the customer with a tax invoice and similarly proof of safe disposal.

Although all coupons purchased prior to 1 July 2014 are no longer valid, the window period for the use of the blue coupons, ie the R195.10 (half ton) and R390.20 (one ton) tariff coupons is extended until 31 July 2014, as a grace period. No extension is granted for coupons preceding these coupons and no further extensions will be granted after 31 July 2014.

Page 1 of 5

JOIN OUR MAILING LIST

CONTACT DETAILS

Stellenbosch Municipality

Postal Address: PO Box 17, Stellenbosch, 7600

Town House Complex, Plein
Street,Stellenbosch, 7600

T 021 808 8111 (08h00 – 16h30)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We on Maps

Scroll to Top