Municipality reduces Red Tape for Event Applications

Stellenbosch Municipality has committed itself to Red Tape Reduction to improve service delivery.

The Municipality has recently developed a standard operating procedure (SOP) for event applications in order to reduce the waiting period for events to be processed.

Previously, the minimum notice period for events applications for small events accommodating between 50 and 500 people was a minimum of 30 days required to consider and process such an application. The minimum notice period has now been reduced to 10 working days (2 weeks) to consider and process an event application between 50 and 500 people.)

For an event involving between 501-2000 people (medium size event) a minimum of 20 working days (4 Weeks) will be required. The reason for this is that the risk factor is higher with the increased number of people attending such an event and the Municipality together with SAPS and other role players need to make sure that events organisers address all risk factors associated with the event.

For events involving more than 2000 people (Large/ Major Events) a minimum period of 6 months will be required. This requirement is legislated by the Events Act as with any other event catering for more than 2000 people.

However, most event applications fall in the category that cater between 50 and 500 people and for that reason the Municipality has reduced the notice period for these types of events to 10 working days.

Event organisers can visit our website at www.stellenbosch.gov.za (direct link: http://stellenbosch.gov.za/about-us/documents/general/application-for-an-event) where all the relevant application forms are available for download.

For any enquiries regarding events, event organisers can contact:

Mr NC Langenhoven

Tel: 021 808 8497

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , or

Ms. Yvonne Mndabani

Tel: 021 808 8447

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Burgemeester se Begroting 2015 / 16 Toespraak

Into the 21st year of democracy and political freedom, we have enjoyed numerous benefits and new possibilities that came with it.

In the human tradition of celebrating your coming of age at 21 years, we as a nation are also by now developing that sense of a political “coming of age”.

Ons het mondigwording bereik. Ons moet nooit nalaat om hierdie vryhede en voorregte te vier nie. Dis waarna ons vir soveel dekades uitgesien en van gedroom het. Honderde, dalk duisende, het hulle lewens hiervoor opgeoffer.

Maar sal ons van slegs politieke vryheid ‘n menswaardige bestaan kan maak?

Nee!

Die ewe belangrike teenkant van hierdie einste muntstuk, is ekonomiese Vryheid. Dis waarin die finale Vryheid van die grootste deel van ons samelewing en medeburgers opgesluit lê.

Nasionaal en Provinsiaal word daar daagliks oor beleid en planne besin en herbesin. Some met ‘n mate van welkome sukses en waarvan ons hier op plaaslike regeringsvlak ook die vrugte pluk. Daarvoor is ons dankbaar.

Maar hier op straatvlak waar ons burgers woon, werk, leef ook soms net oorleef, is die finale toets van al die grootste transformasieplanne, werkskeppingspogings, behuisingsvoorsiening en veiligheidsmaatreëls wat ons lewenskwaliteit ingrypend moet verander.

Vandaar die enorme druk op elk van ons as raadslid en munisipale amptenaar om daardie beter lewe ‘n werklikheid te maak.

Om dié rede is die inhoud van ons konsepbegroting van so ‘n uiterste belang.

Die verwagtinge is dikwels uitermate hoog en geduldsvlakke uiters laag. En teen hierdie dikwels kritieke uitdaginge moet ons as munisipaliteit, met uiters beperkte middele, die verwagte wonderwerke.

Against this background, we present a draft budget that attempts to address, in a prioritised approach, the multitude of needs to improve quality of life, maintain and improve infrastructure and redress the inequalities of our past. With this in mind, our draft budget can be characterized as a developmental budget.

To do justice to such an approach, we have a serious shortfall of funding, which makes the budget an easy target for criticism.

This is the nature of the challenge.

But, fellow councillors and leaders of this strained society let us be inspired by the words of a former US First lady, Eleanor Rooseveldt, who encouraged the American nation under similar challenging conditions with the following words:

“Do what you can, with what you have, where you are”.

Stellenbosch Munisipaliteit is een van vyf munisipaliteite binne die Kaapse Wynlande Distrik, en Stellenbosch Munisipaliteit is een van die belangrikste rolspelers in hierdie streek. As die tweede grootste “B” munisipaliteit in die Wes-Kaap, is die begroting van die munisipaliteit saamgestel om ekonomiese groei en werkskepping aan te help en te ondersteun.

Vanaf 2000 tot 2013 het die ekonomie van die groter Stellenbosch area met 17,1% gegroei, wat die snelgroeiendste en grootste ekonomie is naas die van die Kaapse metropool. Stellenbosch munisipaliteit het die grootste bruto binnelandse produk per streek van die Kaapse Wynlandse distrik. Volgens Municipal IQ se 2014 verslag is Stellenbosch tweede gelys uit die top tien munisipaliteite vir produktiwiteit. Die Leefbaarheidsindeks vir Wes-Kaapse munisipaliteite het Stellenbosch met 8 uit 10 ook in tweede plek geplaas.

From 2001 to 2011, Stellenbosch had the highest increase in income per person, which is 68% more than the District’s average. Over the same period the municipality’s Gini-coefficient improved from 0.62 to 0.60 which is still marginally worse than the provincial average of 0.58.

Die begroting is een wat moet spreek tot Innovasie en nuwe idees en denke om dienste te lewer en die lewens van die inwoners van Stellenbosch te verbeter. Dit is waarom ek ‘n beroep doen op die inwoners van Stellenbosch om die konsepbegroting te bestudeer deur dit op die munisipaliteit se webblad te besigtig of by julle naaste biblioteek. Inwoners van Stellenbosch moet hulself eerstehands vereenselwig oor hoe en waar die fondse van die munisipaliteit aangewend gaan word vir die volgende finansiële jaar, en ook insette lewer.

The vision of Stellenbosch municipality is to be the Innovation capital of South Africa, and the mission is to deliver cost-effective services that will provide the most enabling environment for civil and corporate citizens.

With this in mind, several Innovation projects are included in the budget that will ensure a difference in the lives of the citizens.

For this reason, Stellenbosch is committed to find innovative ways to address the Transit Oriented Development (TOD) concept. This will be done through the goals of community integration, more efficient urban fabric, better utilisation of investment, better living conditions and more job creation.

Befondsing vir van die projekte wat die TOD moet ondersteun is as volg:

  • R1 miljoen vir voedselsekuriteit, wat die oprig van meer gemeenskap groentetuine onderskryf.
  • R100 000 vir die Behuising Innovasie loodsprojek. Dit sal die Direktoraat van Geintegreerde Menslike Nedersettings in staat stel om na innoverende maniere te kyk om die behuisingsagterstand aan te spreek.

“Special Rating Area” loodsprojek word oorweeg, en sal een van min wees buite die Stad Kaapstad se munispale grense. SRA’s verskaf 'n formele struktuur, waardeur eienaars addisionele maandelikse tariewe vir verbeteringe betaal.

  • Die uitbreiding van openbare WiFi teen R600 000, en om die moontlikheid te ondersoek om deel te word van die Provinsiale Breëband projek. Dit sal beteken dat leerders enn student meer en gratis toegang kan hê om navosring vir take en so meer te doen, sowel as om families, reisigers, toeriste en inwoners van die dorp toegang te gee om internet en gepaardgaande fasiliteite te gebruik.

Beurse ter waarde van R482 900 word beskikbaar gestel vir leerders van inwoners van die groter Stellenboch area. As deel van die pilaar van ‘n waardige lewe is die beginsel dat ‘n goeie opvoeding die grondslag van ‘n waardige lewe. In soortgelyke trant word R3,3 miljoen begroot vir opleiding binne die munisipaliteit. Dit vergelyk gunstig met ander munisipaliteite. Die opleiding van amptenare is noodsaaklik om te verseker dat die munisipaliteit die beste diens lewer en sy mandaat teenoor al die inwoners van die groter Stellenbosch area verrig.

Three more initiatives that will improve our service delivery are:

  • Most of our middle management is currently undergoing the Minimum Municipal Competency training. When they have completed the training this year our staff will be better equipped to deliver services and ensure Clean Governance.
  • The TASK (Tuned Assessment of Skills and Knowledge) process will be finalised this year and its finalisation will put our staff at ease regarding their remuneration levels and our productivity within the organisation should increase.
  • The extension of the Stellenbosch Waste Water Treatment Works has now finally become a reality. The contract has been awarded and it is the largest single project in the municipality’s history. The project will make growth and job creation happen and our Greenest Valley will be protected against sewer pollution.

Alhoewel Stellenbosch in ‘n relatiewe sterk finansiële posisie verkeer, is daar daagliks uitdagings waarmee ons as leierskap en administrasie gekonfronteer word. Terwyl oplossings vir die uitdagings gekry moet word, moet aandag geskenk word aan die kapitaal uitdagings om ontwikkeling te verseker in die area en dienslewering volhoubaar te maak.

Hierdie begroting sal verseker dat die groter Stellenbosch area ekonomies meer sal vooruitgaan, groei en ontwikkel en so meer beleggers en beleggings lok.

Die begroting en die IDP is by alle biblioteke in die groter Stellenbosch area sowel as op die munisipale webblad beskikbaar, en ek moedig weereen die inwoners aan om hulle insette op die begroting en IDP te lewer teen 30 April 2015. Daar word 6 publieke deelname geleenthede geskep tydens April waar die begroting en Geintegreerde Ontwikkelingsplan bespreek sal word. Word deel van die inklusiewe demokratiese en deelnemende proses om te bepaal dat die fondse van die munisipaliteit korrek bestee en aangewend word om die beste volhoubare dienslewering en ekonomiese groei te verseker.

Hierdie is ‘n begroting wat spreek tot werksgeleenthede, sekuriteit en behuising.

This is then what we lay on the table today as a draft and to be commented on by these very people waiting impatiently for the better life.

My colleague, portfolio chair for Finance will deal with more detail when he helps to make his maiden speech on the budget and supported by the CFO, mr Marius Wust.

Saam gevat in ‘n neutedop sien die konsepbegroting soos volg daaruit, in die gees van ‘n ontwikkelingsbegroting.

Mayor Sidego supports education with Community Chest golf day

Mayor Conrad Sidego joined in the play-off activities for the Community Chest Golf Day on Thursday, the 19th of March 2015 at De Zalze golf estate in Stellenbosch. The scenic golf course inspired the golf teams in their games but also especially the fact that they were playing to uplift the game of education in Stellenbosch for all communities.

The golf day was hosted by Community Chest and the Mayor of Stellenbosch to raise funds for education. This event provided the opportunity for Community Chest to raise funds that will provide bursaries to the future minds of the winelands valley. Every ball played helped raise funding for 10 schools and 10 bursaries for 10 learners.

Mark Mahoney (Stridalong), Mark Herman (Stridalong), Mayor Conrad Sideo (Stellenbosch Municipality), Paul Jones (Stridalong), Lorenzo Davids (CEO, Community Chest), Jo Perreira (Representative, Community Chest)

This event is an example of the saying that it takes a whole community to raise a child. The Community Chest’s vision is that of a country where all individuals and families reach their human potential based on the fundamentality of access to Health, Education, Income-Generation and Community Development. These four key strategic focus areas of the Community Chest add to facilitate social change to inspire a citizenship that is active, engaged and impactful.

The citizens of Stellenbosch were truly engaged through this golf day and the mayor thanked all participants at the prize giving for their active participation in this community. The winning team who won at the Betterball Stableford competition format of the day were team Stridalong.

Golf days like this one truly do add to improve the lives of South Africans in the winelands through the mobilisation of the caring power of communities, business and government to advance the common good.

For further information – www.comchest.org.za

Mayor Sidego Opens New Playground for Stellenbosch Youth Outreach

A new playground for the youth was formally opened on the 23rd of March 2015. Mayor Conrad Sidego and Ms Zelda Ellis, President of the Rotary Foundation in Stellenbosch formally cut the red ribbon to sounds of children’s happy laughter. The Youth Outreach Marimba orchestra delighted the attendees with their gentle and uplifting music performance, under the leadership of Karen Jonas (Youth Outreach).

The playpark was made possibly by donation and support from Ms Rosemarie and Mr Manfred Wennemar; sponsors from the German NGO, Deutsch-Südafrikanischer Foerderverein für benachteiligte Kinder in Bensheim as well as Ms Bianca Flukiger and Mr Johan van Der Linde (Representing Eikestad Mercedes Benz); who donated the ground for the playground. Prof Johan Hattingh, Director from the Board of the Youth Outreach centre also attended. Design Inc built the apparatus and Aspidistra Nursery provided plants and planted the garden.

Mayor Sidego quoted Albert Einstein by stating that “Play is the highest form of research.” and that children learn in play and stressed the importance of ensuring this for our youth as part of the municipality’s objectives to create dignified living for all the communities in Stellenbosch. Playing outside is not just about letting off steam. It is a vital part of childhood that helps children develop physical strength, coordination and balance. It also provides opportunities for children to learn and develop.

The mayor also thanked the sponsors for their collaboration to make play a reality for the youth at the facility as play supports broad learning outcomes and that play spaces should include areas for active, free, quiet, social, imaginative, creative, exploratory and natural play. By inviting children to use their own initiative, explore possibilities and take chances we can provide them with opportunities to learn.

Mayor stressed also that the whole community should remember to also create time for ‘play’; freeing up the opportunity to think creatively and constructively so that we can collaboratively find the solutions to the challenges and opportunities we face on a daily basis in our winelands valley. The playground includes a climbing wall as well as a climbing frame and a green garden.

The playground equipment also assists with physical benefits for children by getting children moving and having fun at the same time. The bars exercise arms and shoulders; jungle gyms strengthen arms, legs and shoulders; and all the equipment together encourages children to run from one piece to another, giving them a healthy dose of cardiovascular, heart-healthy exercise.

The social benefits of the playground are a great part of the appeal of playgrounds as the children get to be around one another. Both group interaction and social development take place on playground equipment in a number of ways: Children learn how to take turns and exercise self-control; they can observe each other on all the equipment; and they can strike up conversations with peers on the platforms, bridges and ramps of playground structures.

Linnea Anderson, writing about the history of playgrounds in the U.S. explains that early playground advocates believed that social interaction in playgrounds benefits the country as a whole, building “citizenship and neighbourliness” when children from all economic levels have a chance to play together. Mayor Sidego concluded and attendees agreed that the Youth Outreach playground was a playground that could assist to achieve the benefits of play as Albert Einstein observed.

Stortingsterrein – Ondergrondse Brand

Die Munisipaliteit Stellenbosch verplaas inwoners wat by die stortingsterrein plak te verskuif na grond digby die Longlands-landgoed. Die verskuiwing volg die ontstaan van ‘n ondergrondse brand by die Stellenbosch Stortingsterrein. Die verskuiwing vind plaas oor die naweek na aanleiding van ‘n suksesvolle dringende hofaansoek vir ‘n uitsettingsbevel om die inwoners te verskuif.

Die situasie is lewensgevaarlik en die Munisipaliteit moet die ondergrondse brand so gou as moontlik blus aangesien die stortingsterrein kan ontplof. Die verskuiwing na tente en Wendy huise is wel tydelik en die geaffekteerde inwoners sal geabsorbeer word in ander behuisingsprojekte. Die verskuifde inwoners word voorsien van water en toiletgeriewe. Kos word ook voorsien aan die inwoners na die verskuiwing vir ten minste twee dae.

Sien asb die kaart wat aandui waarna die inwoners verskuif word (rooi driehoek) –”Informal Farm Workers Housing”.

Mayor Sidego goes 100% green for the Winelands

The Executive Mayor of Stellenbosch attended a 110% Green high tea with the Premier of the Western Cape, Ms Helen Zille on the 10th of March 2015 at Leeuwenhof in Cape Town. The 110% Green initiative is in support of the Western Cape’s intent to position itself as the Green Economic Hub of Africa. The Western Cape Government aims to provide a platform that stimulates people and organisations to build an innovative and dynamic Green Economy. The hope is that organisations will pick up the flag and invest in ways that support green growth.

Stellenbosch Municipality is also committed to helping to make the vision of a green environment a reality for the winelands valley. It has started a range of initiatives such as the Million Trees Project which aims to create a green environment in all our communities. The project plants trees in the communities across the region adding to the dignified living goals of the municipality and also provides vegetables gardens and boxes to assist with food security and job creation.

There are over 30 organisations, businesses, NGOs and local governments that have signed the 110% Green flag to establish themselves as the innovators and entrepreneurs of the Green Economy. The 110% Green high tea was a special occasion to welcome and thank all that are participating in this initiative as well as a call to COMMIT to the Green Economy, to ACT on green commitments and to make an IMPACT. The Premier asked organisations to join her to lead by example and commit to flagship projects that support the growth of the Green Economy.

Mayor Sidego supports the 110% Green initiative and is working with the local Stellenbosch municipality’s environmental teams to take the Million Trees Project further. He made a new commitment of planting a further 50,000 trees.

For further information on the Million Trees Project visit – www.milliontreesproject.org.za

Andringa Street Closure (16/3/15 - 15/8/15)

Andringastraat (by Eikestad Mall) tussen Pleinstraat & Victoriastraat word gesluit (16/3/15 - 15/8/15) vir motoriste weens konstruksie.

Due to construction Andringa Street (at Eikestad Mall) between Plein & Victoria Street will be closed (16/3/15 - 15/8/15) for motorists.

Burgemeester woon ‘WAR’ progam by

Die uitvoerende burgermeester Conrad Sidego het die ‘WAR’ (WAR AGAINST RACISM) bekenstellingsaand in Stellenbosch bygewoon. Die beweging se 2015 veldtog sluit in die STAR veldtog wat staan vir Stellenbosch Against Racism.

Die bekenstellingsaand van die veldtog volg ook op ‘n onlangse geval van rassisme aanval in Stellenbosch wat Universiteit van Stellenbosch (US) studente en werkers van ‘n plaaslike onderneming ingesluit het.

Die doel van die veldtog is om rasse onverdraagsaamheid in die algemeen aan te spreek. Die vraag word weer gevra wat beteken die oorblywende drie grondliggende bepalings van die Grondwet, wat Suid-Afrika se vasberadenheid bevestig om voort te bou op 'n grondslag van gelykheid, die reg en demokrasie. Die Grondwet bepalings sluit in nie-rassigheid en nie-seksisme; oppergesag van die Grondwet en die oppergesag van die reg.

Raadslid Franklin Adams gaan ‘n “Rememberance Walk” ter ere van wyle Prof Botman doen. Burgermeester Sidego het uitgewys dat hierdie ‘n pragtige manier is om hom te vereer sowel as die werk wat hy gedoen het om nie-rassigheid en transformasie op die US kampus teweeg te bring.

Die Burgermeester het in sy toespraak aangedui dat in Suid-Afrika aanvaar persone nog steeds dat rassisme oor dekades in ons samelewing gewettig, gereguleer en gesosialiseerd is, en dat dit vir sommige persone vandag nog steeds aanvaarbaar is.

Die Burgermeester het verdere aangedui dat die spesifieke voorval onlangs in Stellenbosch kommerwekkend omdat dit jongmense is. ‘n Generasie van Suid-Afrikaners wat Apartheid nie self beleef het nie. Die voorvalle van rassisme skep die gevoel dat die ideale en beginsels van die Suid-Afrikaanse Grondwet en demokrasie nie meer belangrik is nie.

‘Stellenbosch kan nie ‘n tuiste bied vir rassiste nie’ het hy aangedui maar ook dat rassisme nie net by groot instellings waar die houding van die instelling en die persone wat daar werksaam of woonagtig is, moet verander nie maar in die basiese sosialisering en kondisionering van elke ‘n persoon in die gemeenskap.

Veldtogte soos hierdie skep forums en geleenthede vir openhartige en eerlike gesprek, refleksie en dialoog oor rassisme en om oplossings te vind om die verlengde impak en probleme wat dit versoorsaak in die Suid-Afrikaanse samelewing te verander.

Burgermeester Sidego het Raadslid Adams alle voorspoed en sterkte toe met sy veldtog gewens en hoop dat dit ‘n sukses sal wees en dat hy in sy doel sal slag om meer bewustheid te kweek en persone en gemeenskappe sal kry om openlik en eerlik oor rassisme te praat, en hulle tot die Grondwetlike beginsels van nie-rassigheid en geen diskriminasie te verbind.

Jonkershoek Fire in Stellenbosch

The executive mayor of Stellenbosch, Conrad Sidego would like to thank the business community and public of Stellenbosch for the support and donations received for the fire fighting teams involved in containing the Jonkershoek Fire.

A fire which started in the Jonkershoek Valley on Monday 9 March 2015 flared up again late on Tuesday (10 March 2015) afternoon. A South Easterly wind pushed it towards the Stellenbosch area. The fire also moved closer towards the Helderberg Basin which has put some farms potentially under threat.

Justin Lawrence, spokesperson for Cape Nature has indicated that the aim today is to conduct a back burn in the Stellenbosch mountains to reduce the size of the flammable area and bring the blaze under control.

The executive Mayor of Stellenbosch Conrad Sidego wishes to inform the public that due to this controlled fire there is more smoke but it does not mean that the fire has increased in size. ‘We are thinking of the fire-fighters who are battling to get this fire extinguished and under control. On behalf of the community of this valley I would like to express our gratitude for everything that these teams are doing to control this fire and to assure them that their hard work is valued by all.

Over 200 fire-fighters, including aerial support and ground crews from CapeNature, Cape Winelands District Municipality (CWDM), Working on Fire (WoF) and the Volunteer Wildfire Services (VWS) are actively working to contain the blaze which is burning high in the mountains.

According to the joint operating team there is no immediate threat to life and property in the area".

'I urge all to stay calm and not panic as the firefighting team are doing all they can to contain the situation as soon as possible.’ Sidego says.

Approximately 2900ha of alien vegetation and fynbos has been burnt so far. There is an ecological concern as the last fire that took place in the area was in 2009. Many of the fynbos species in the area need between 12 - 20 years to produce enough seed to sustain the population after the fire.

The Jonkershoek Nature Reserve is closed until further notice. The public is also requested to stay clear of the hiking trials and the general Coetzenburg area in Stellenbosch. All visitors and tourists to Stellenbosch and residents must please stay clear of the affected area.

Donations are welcomed especially sunblock products, water, colddrink, energy drinks and hygienic products. Contact Mr Zayne Malan at the Stellenbosch Fire Department on +27 874 8992 if you wish to make a donation for the fire fighting teams.

Innovation set to reduce spread of fire in informal settlements

The Executive Mayor of Stellenbosch, Conrad Sidego together with the Minister of Environmental Affairs, Ms Edna Molewa, observed a test to reduce the spread of fire in temporary structures in informal settlements (Shack fires). The test was conducted on 19 February by the Departments’ Working on Fire (WoF) and Eco-Furniture programmes, and the Stellenbosch Municipality at the Lanquedoc Sport Field in Stellenbosch.

The new building design and material was tested to assess their effectiveness in reducing the spread of fires in informal settlements and in limiting their often devastating impact on people and property. Structures were built from the new material and dwellings based on materials commonly used in informal settlements were set alight in order to compare the speed in which they burned and the extent to which fire spreads from them.

Developed with funding from the Department of Environmental Affairs (DEA) channelled through the Working on Fire (WoF) programme, and implemented by the Kishugu Group, the new material consists of compressed composite boards. The test was observed by DEA and its partners in the project, the non-government organisation Design Change, which has developed a new fire-retarding design for temporary structures based on the material, Stellenbosch Municipality and its Disaster Management Centre, WoF and WoF beneficiaries.

The project was developed through a process in which the DEA and its partners have been looking at the potential of using use invasive alien biomass in the construction of temporary structures and exploring options to reduce the spread of fires in informal housing, while the pressures of formal housing are being addressed wherever possible. Mayor Conrad Sidego, who welcomed the Minister of Environmental Affairs and Deputy Minister of Public Works, Jeremy Cronin emphasised the fact that we cannot continue with “business as usual in face of very dangerous sires in informal settlements. Dignity and innovation is at the heart of this project as the Stellenbosch espouses to be the innovation capital of South Africa while promoting the dignity and safety of all of its citizens.”

In her keynote address Minister of Environmental Affairs Mrs Edna Molewa explained the importance of finding solutions to ever the growing plight of shack fires. “These experiments demonstrate the commitment of our government and its structures to seek solutions to the plights of the poor. This will extend to the quality of life for those living in such settlements in the pilot projects that we shall again run with our same group of partners regarding the green, safe and secure structures that may be temporary options in such circumstances,” she said. The design of temporary structures based on the new material aims to provide a low-cost alternative that saves lives.

The design is intended not just for its fire-proof properties, but for benefits that include thermal properties, safety, noise reduction, flooding protection, food security, denial of access to rats and other vermin and greater human dignity.

If the new dwelling design and composite fire-boarding prove to be effective in reducing the rate of spread of shack-fires, the use of woody invasive alien biomass could play a meaningful role in the reduction of loss of life, property and livelihoods of millions of South African citizens.

This would mean that the ongoing clearing of alien invasive timber from water-catchment systems would create not only jobs, but contribute to protecting lives and livelihoods.

For media queries please contact Zolile Nqayi 082 898 6483 or Vernon Bowers 084 593 6491

ISSUED BY THE DEAPRTMENT OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS AND THE STELLENBOSCH MUNICIPALITY

Mayor Sidego to address opening of Absolute Ablutions Container Unit in Jamestown

The Executive Mayor of Stellenbosch, Conrad Sidego will attend the opening of the Absolute Ablutions Container Unit (AACU) this week Wednesday, 18 February 2015 at Webersvalley Road, Jamestown, Stellenbosch. The US Consul General, Mr Teddy Taylor will host the event.

‘This event will showcase innovation in the field of a unit that is a totally self-sustained ablution facility that is easy to move, quick to set up and can treat sewerage on site..’ – Mayor Sidego.

The AACU, The Absolute Ablution Container is an advanced mobile ablution facility (toilets and showers) that incorporates U.S. technology with Stellenbosch design and innovation. Mayor Sidego will briefly address this event as it highlights innovation and partnerships that are taking place within Stellenbosch as the Innovation Capital of South Africa. ‘This is an US-South African partnership with a Stellenbosch company working on this innovation with international companies. Another proof that we are truly the Innovation Capital of South Africa.’

Representatives from the private and public sector, neighbouring municipalities, local government officials and diplomatic community will attend this session. The three companies that have been involved in the project are Zoeller Pump Company, Maskam and Absolute Ablutions.

Absolute Ablutions is a premier mobile toilet and ablution specialists in the world and as a manufacturer in Stellenbosch, employ 60 people as designers and artisans. Their innovative range of products have made it possible to deliver appropriate hygiene and ablutions in almost any circumstance. The AACU is developed to address the need for an autonomous ablution system which can process and recycle water for maximum efficiency before releasing semi- to fully processed waste into the environment. Maskam Water has worked with Absolute Ablutions to build a first of its kind, self-sustaining mobile ablution facility, including treatment of waste water and reusing it on site. Zoeller is a pump manufacturer that produces submersible pumps that are 100% factory-tested underwater for dependability.

The AACU is easy to set up, has a low operational cost and water is recycled and reused on site, part of that for toilet flushing. For further information see www.absoluteablutions.co.za.

Page 1 of 8

JOIN OUR MAILING LIST

CONTACT DETAILS

Stellenbosch Municipality

Postal Address: PO Box 17, Stellenbosch, 7600

Town House Complex, Plein
Street,Stellenbosch, 7600

T 021 808 8111 (08h00 – 16h30)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We on Maps

Scroll to Top